Turussa käynnistyy toimenpideohjelma nuorten mielenterveysongelmiin liittyen. Psykiatriset sairaanhoitajat jalkautuvat yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin.

Mielenterveysongelmat ovat yleisin syy nuorten syrjäytymiseen koulutuksesta ja työelämästä.

Turun alueella nuorisopsykiatrisen avohoidon kysyntä on kasvanut merkittävästi. Lähetemäärä Turun nuorisopsykiatrian poliklinikalle on yli kaksinkertaistunut vuodessa. Tyksin piirissä nuorisoikäisistä on tällä hetkellä psykiatrisen erikoissairaanhoidon piirissä n. 7,5 %, kun vielä pari vuotta aiemmin luku oli kaksi prosenttiyksikköä pienempi. Myös osastohoidon kysyntä on kasvanut nopeasti.

Nuorten mielenterveyshoito on tuloksellista, inhimillisesti perusteltua ja huomattavasti edullisempaa kuin hoidon vaihtoehtokustannukset. Nuorten kannalta parasta olisi, jos mielenterveystyötä tarjottaisiin nykyistä enemmän kouluissa ja oppilaitoksissa.

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala ja sivistystoimiala sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatria ovat suunnitelleet laajempaa toimenpideohjelmaa, jonka avulla voidaan parantaa ja tukea nuorten mielenterveyteen liittyvien oireiden varhaista tunnistamista ja hoitoa sekä tarjota työkaluja perustason käyttöön. Toimenpiteet kohdennetaan kouluihin.

Toimenpideohjelman tavoitteena on vähentää 13–15 -vuotiaiden kiireellisten ja avohuollon sijoitusten ostopalvelujen käyttöä sekä pitkäaikaisia laitossijoituksia.

Toimenpideohjelma:

  • Turun kaupunki ostaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä 10 psykiatrisen sairaanhoitajan työpanoksen, joka kohdennetaan yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Arviolta tarve on yksi psykiatrinen sairaanhoitaja tuhatta yläkouluikäistä tai toisella asteella opiskelevaa kohden, koska oireilevia nuoria on niin paljon.
  • Kouluterveydenhoitajat koulutetaan mielenterveystyöhön.
  • Nuorille ja ammattilaisille kohdistetaan lisää digitaalisia palveluja (esim. Mielenterveystalo, Sekasin-chat jne.)

Sosiaali- ja terveyslautakunta valtuutti kokouksessaan 13.6.2018 hyvinvointitoimialan tekemään sopimuksen V-S sairaanhoitopiirin kanssa.