Syvälahden uusi monitoimitalo Turun Hirvensalossa avautuu kokonaisuudessaan koulujen alun myötä elokuussa 2018, ja Luostarivuoren lukio ja Turun Lyseon lukio yhdistyivät Luostarivuoren Lyseon lukioksi 1.8.2018. Samppalinnan koulu yhdistyi Katariinan kouluun ja Raunistulan koulusta tulee 1.-6. luokkien koulu luokka-asteiden 7-9 ja Moision koulun yhdistyessä uudeksi Yli-Maarian kouluksi 1.8.2018. Yli-Maarian monitoimitalo Ypsilon aloittaa koulutoimintansa tammikuussa 2019. Syyslukukauden 2018 ajan kaikki alakoululaiset opiskelevat vielä Moision yksikössä ja yläkoululaiset Tommilan koulutalossa.

Yhdessä tekemisen kulttuuri

Syvälahden monitoimitalo tarjoaa nimensä mukaisesti laajat kunnalliset palvelut Turun Hirvensalossa. Monitoimitalossa on tilat Syvälahden päiväkodille, koululle, neuvolalle, nuorisotilalle ja liikuntahallille sekä kouluterveydenhoidolle ja Hirvensalon kirjastolle. Osa toiminnoista on käynnistynyt jo kesällä.

Syvälahden koulu on monella tapaa uudenlainen koulu. Sen fyysinen työympäristö korttelimaisine oppimistiloineen poikkeaa niin sanotusta käytäväkoulusta. Myös koko Syvälahden monitoimitalon toimintakulttuuri on erilainen, sillä siellä vaalitaan yhdessä tekemisen kulttuuria ja koulu on toiminnallaan siinä mukana. Kulttuurin kehittäminen on oppilaiden, huoltajien, koko monitoimitalon henkilöstön ja muiden sidosryhmien yhteinen asia.

– Syvälahden koulusta tulee koulu, jossa jokaisella on hyvä olla, kasvaa ja kehittyä sekä oppia elämässä tarvittavia taitoja, kertoo Syvälahden koulun rehtori Jarmo Salo.

Syvälahden päiväkoti muodostuu neljästä kotipesästä, joiden tilat ovat kahdessa kerroksessa. Alakerran kotipesät on tarkoitettu nuoremmille, ja ne ovat sisarusryhmiä. Yläkerta on vanhemmille lapsille.

– Päiväkoti kattaa niin varhaiskasvatuksen kuin esiopetuksen ja näin esiopetuksesta on luontevaa siirtyä samassa talossa toimivaan perusopetuksen kouluun, kertoo Syvälahden päiväkodinjohtaja Marjo-Kaisa Laaksonen.

Uusi lukio antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin

Luostarivuoren lukio ja Turun Lyseon lukio yhdistyivät 1.8.2018. Uusi Luostarivuoren Lyseon lukio on Turun ainoa yleislukio, joka sopii kaikille laajaa yleissivistystä arvostaville ja antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Innostavassa ja kannustavassa ympäristössä opiskelijat voivat keskittyä olennaiseen.

– Uudessa lukiossamme on noin 700 opiskelijaa, ja tämän kokoisia ovat melkein kaikki muutkin Turun lukiot. Yhdistymisestä saamme paljon synergiaetuja, uskoo Luostarivuoren Lyseon lukion rehtori Johanna Levola-Lyytinen.

Uudessa lukiossa panostetaan kehittämishankkeessa opiskelijoiden ohjaukseen, ja ohjausryhmien koko on nyt aikaisempaa pienempi 1. vuositasolla. Laaja kurssitarjonta pitää sisällään myös useita integroituja kursseja, kuten biokemiaa, ensiapua ja toiminnallista historiaa. Erikoiskursseille on riittänyt paljon innokkaita tulijoita.

– Haluamme, että kaikki voivat jatkossakin olla ylpeitä omasta lukiostaan, Johanna summaa.

Samppalinnan koulu yhdistyi Katariinan kouluun

Samppalinnan koulu yhdistyi Katariinan kouluun 1.8.2018. Nykyiset ja uudet Samppalinnan koulun oppilaat jatkavat automaattisesti uuden Katariinan koulun oppilaina.

– Koulu on palvellut ja palvelee edelleen oppilaita, joilla on laaja-alainen oppimisen vaikeus. Se ilmenee useammalla kuin yhdellä kielellisen, muistin, hahmottamisen ja psyykkisen toimintakyvyn alueilla. Lisäksi oppilailla on yleensä muita haasteita, kertoo koulun rehtori Jorma Kauppila.

Katariinan koulu sijaitsee osoitteessa Kirkkotie 31. Katariinan koulun Urheilupuiston toimipiste jatkaa Samppalinnan koulun toimintaa nykyisessä osoitteessa Itäinen pitkäkatu 45. Yhdistymistä koskevat käytännön toimenpiteet tehtiin onnistuneesti lukuvuoden 2017–2018 aikana.

Raunistulan yhtenäiskoulusta 1.-6. luokkien koulu

Raunistulan yhtenäiskoulusta tuli 1.-6. luokkien koulu 1.8.2018. Raunistulan koulussa opiskelevat perusopetuksen luokat 1-6, jonka lisäksi koulurakennuksessa toimii myös kaksi esiopetuksen ryhmää (Rauninaukion päiväkoti).

– Raunistulan koulun Kastun yksikkö (7-9. luokat) päätti toimintansa 31.7.2018. Raunistulan koulun 6. luokalta siirrytään jatkossakin Rieskalähteen kouluun vuosiluokille 7-9, ja yläkoulun matematiikkaluokkien opiskelu jatkuu Rieskalähteen koulussa, kertoo koulun rehtori Annamari Tulla.

Paattisten, Moision, Yli-Maarian ja Jäkärlän koulupiirin 7.-9. luokkien opetus järjestetään syyslukukaudella Tommilan koulutalossa (Tommilankatu 24), ja uudessa monitoimitalo Ypsilonissa koulutyö päästään aloittamaan 7.1.2019.

Ypsilon aloittaa koulutoimintansa tammikuussa

Yli-Maarian koulu aloittaa hallinnollisesti toimintansa jo elokuussa 2018. Yli-Maarian monitoimitalo Ypsilonissa koulutoiminta alkaa tammikuussa 2019. Ypsilon on tulevaisuuden oppimis- ja kasvatusympäristö, jossa toimii noin 700 perusopetuksen oppilasta (1.-9. lk), noin 120 varhaiskasvatusikäistä, kirjasto, nuorisotoimi, kouluterveydenhuolto ja neuvola.

Syyslukukauden 2018 ajan kaikki alakoululaiset opiskelevat vielä Moision yksikössä (Moision koulutie 2) ja yläkoululaiset Tommilan koulutalossa (Tommilankatu 24). Tammikuussa pääkoulu aloittaa toimintansa uudessa monitoimitalossa, ja pieni osa 1-6 luokista jatkaa edelleen Moision yksikössä.

– Opettajakunta muodostetaan Moision koulun 1-6 ja Raunistulan koulun 7-9 luokkien opettajista. Alakoululaiset tulevat nykyisen Moision koulupiirin alueelta ja yläkoululaiset Moisiosta, Paattisilta ja Jäkärlästä, kertoo koulun rehtori Marianne Ulfstedt.

Ypsilon sijaitsee Yli-Maariassa osoitteessa Kukkamaariankatu 44, 20400 Turku.