Vuonna 2013 syntyneille lapsille järjestetään automaattisesti Turussa maksutonta varhaiskasvatusta yhden toimintavuoden ajan, alkaen 1.8.2018. Kokeilu sisältää neljä tuntia ilmaista varhaiskasvatusta joka aamupäivä maanantaista perjantaihin eli 20 tuntia viikossa.

Vanhempien tulee ilmoittaa Päikyn kautta, mitä tuntimäärää tämän 20 tunnin lisäksi lapsi tarvitsee viikko- tai kuukausitasolla esimerkiksi syyskuussa. Ilmaista varhaiskasvatusta on arkiaamupäivisin joko klo 8:30–12:30 tai 9:00–13:00 päiväkodista riippuen.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään maksua seuraavasti, kun 100 % vastaa 289 €/kk:

Kun lapsi on maksuttoman varhaiskasvatuksen lisäksi päivähoidossa,  

  1. keskimäärin korkeintaan 10 tuntia viikossa (enintään 40 tuntia kuukaudessa). Tällöin asiakasmaksu on 35 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, perheen tuloista riippuen korkeintaan 101,15 €/kk.
  2. keskimäärin korkeintaan 20 tuntia viikossa (enintään 80 tuntia kuukaudessa). Tällöin asiakasmaksu on 50 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, perheen tuloista riippuen korkeintaan 144,50 €/kk.
  3. keskimäärin korkeintaan 27,5 tuntia viikossa (enintään 110 tuntia kuukaudessa). Tällöin asiakasmaksu on 65 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, perheen tuloista riippuen korkeintaan 187,85 €/kk.
  4. keskimäärin korkeintaan 35 tuntia viikossa (enintään 140 tuntia kuukaudessa). Tällöin asiakasmaksu on 85 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, perheen tuloista riippuen korkeintaan 245,65 €/kk.

Alla on esimerkkejä miten maksuton varhaiskasvatuskokeilu toimii käytännössä kahden eri lapsen kohdalla.

Esimerkki lapsen A päivähoidosta

Lapsi A:n huoltajat ovat töissä arkisin pääsääntöisesti 8–16 ja päiväkodissa tarjotaan ilmaista varhaiskasvatusta klo 9–13. Eli kokeilun ulkopuolista aikaa on 4 h per päivä. Viikkotasolla tämä tarkoittaa 20 h ja kuukaudessa 80 h, jolloin perhe valitsee 80 h/kk ja hinnaksi tulee enintään 144,5 €/kk.

Esimerkki lapsen B päivähoidosta

Lapsi B:n huoltajat ovat töissä arkisin pääsääntöisesti 6–14:30 ja päiväkodissa tarjotaan ilmaista varhaiskasvatusta klo 8:30–12:30. Eli kokeilun ulkopuolista aikaa on 4,5 h per päivä. Viikkotasolla tämä tarkoittaa 22,5 h ja kuukaudessa 90 h. Lapsen päivähoitotarve ylittää 80 h/kk rajan ja heidän on valittava suurempi vaihtoehto, jotta päivähoitotarve tulee täytettyä. Perhettä laskutetaan tällöin 110 h/kk ja hinnaksi tulee enintään 187,85 €/kk.

Kuukausittain perittävä asiakasmaksu perustuu lapsen hoitosopimuksessa sovittuun tuntimäärään

Tuntien toteutumista seurataan kuukausittain päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidon ohjaajan toimesta. Mikäli hoitotunnit jonain kuukautena ylittävät ennalta sovitut tunnit, tulee hoitosopimuksen tunteja korottaa vastaamaan kuukauden sisältämiä hoitotunteja. Samalla hoitomaksu kasvaa vastaamaan uutta tuntimäärää. Päiväkodinjohtajat keskustelevat tarvittaessa perheen kanssa hoitosopimuksen tuntimäärän pienentämisestä tai suurentamisesta.

Lisätietoja: Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös (13.6.2018): http://ah.turku.fi/kasopelk/2018/0613008x/3735304.htm