Syvälahden uusi monitoimitalo Turun Hirvensalossa avaa ovensa kokonaisuudessaan koulujen syyslukukauden alun myötä. Monitoimitalossa saman katon alla ovat koulu ja päiväkoti sekä kirjasto, nuorisotila, neuvola, kouluterveydenhuolto ja liikuntatilat.

Koulussa aloittaa elokuussa noin 600 oppilasta ja päiväkodissa noin 90 lasta.  Nuorisotila on mitoitettu runsaalle sadalle käyttäjälle.  Neuvolan ja kirjaston henkilökunta mukaan lukien Syvälahdessa työskentelee päivittäin runsas 80 ihmistä.

Talo on rakennettu mahdollisimman monikäyttöiseksi niin, että kaikki käyttäjät voivat jakaa samat tilat, jotka muuntuvat helposti myös alueen asukkaiden käyttöön iltaisin.

– Syvälahden monitoimitalo on uusin esimerkki Turun kaupungin tavoitteesta lisätä monialaista ja yhteistyötä korostavaa tapaa toimia kaupunkilaisten hyväksi. Samanlaista yhteisten tilojen konseptia pohditaan jatkossa aina, kun Turussa uutta koulua suunnitellaan, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Vastaavanlainen monitoimitalo – Ypsilon nimeltään - valmistuu loppuvuonna 2018 Yli-Maarian kaupunginosaan.

Osittain Syvälahden kaltaisia, monialaisia, usean toimialan toimintoja yhdistäviä taloja on Suomessa vasta muutamia.

Kurkista miltä Syvälahden monitoimitalon sisällä ja pihalla näyttää:

Syvälahdessa vaalitaan yhdessä tekemisen kulttuuria

Kouluna Syvälahden koulu on monella tapaa uudenlainen koulu. Sen fyysinen työympäristö korttelimaisine oppimistiloineen poikkeaa perinteisestä, niin sanotusta käytäväkoulusta. Myös koko Syvälahden monitoimitalon toimintakulttuuri on erilainen, sillä siellä vaalitaan yhdessä tekemisen kulttuuria.

Korttelimaiset oppimistilat poikkeavat perinteisestä käytäväkoulusta.

– Monitoimitila mahdollistaa kaikille käyttäjille elämyksiä, kokemuksia ja vahvistaa omaehtoista tekemistä. Tarkoituksena on myös edistää eri toimijoiden yhteistyötä ja nopeaa reagointia palvelutarpeisiin ja korostaa käyttäjälähtöistä ajattelua, kertoo Syvälahden koulun rehtori Jarmo Salo.

Syvälahden monitoimitalo on älykäs oppimisympäristö

Syvälahden monitoimitalo toteuttaa myös Turun kaupungin päämäärää lisätä älykkäitä oppimisympäristöjä. Älykkäillä oppimisympäristöillä tarkoitetaan oppimisen jatkuvaa kehittämistä. Uudenlaiset tilaratkaisut sekä uudet digitaaliset ratkaisut mahdollistavat monipuolisempia ja yksilöllisempiä oppimismahdollisuuksia.

Syvälahden päiväkoti puolestaan muodostuu neljästä kotipesästä, joiden tilat ovat kahdessa kerroksessa. Alakerran kotipesät on tarkoitettu nuoremmille, ja ne ovat sisarusryhmiä. Yläkerta on vanhemmille lapsille. Päiväkodissa toimii niin varhaiskasvatus kuin esiopetuskin, ja näin esiopetuksesta on luontevaa siirtyä samassa talossa toimivaan perusopetuksen kouluun.

– Päiväkodissa panostetaan ulkoiluun ja lähimaastossa liikkumiseen sekä hyödynnetään omaa liikuntasalia. Kaikille lapsille järjestetään ns. englannin kielisuihku, jossa lauletaan, luetaan loruja, leikitään ja kerätään pienimuotoista sanavarastoa, päiväkodinjohtaja Marjo-Kaisa Laaksonen lupaa.

Kaiken keskiössä on kaupunkilainen

Hirvensalon kirjasto avasi ovensa jo keskiviikkona 1.8. Uuteen kirjastoon pääsee sisään omatoimisesti kirjastokortilla ja tunnusluvulla silloinkin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Talon käyttäjälähtöisyys toteutuu myös kirjastossa, ja Hirvensalon asukkaiden toivotaankin tekevän kirjastosta oman näköisenä ideoimalla esimerkiksi tapahtumia ja muuta yhteistyötä ja järjestämällä ohjelmaa yhdessä henkilökunnan kanssa.

Syvälahti on kaupunkilaisten talo

–  Syvälahti on meidän kaikkien yhteinen talo, Syvälahti on kaupunkilaisten talo. Kaupunki tarjoaa puitteet esimerkiksi lisäämällä kirjaston ja nuorisopalveluiden välistä yhteistyötä, mutta kaupunkilaiset tekevät sisällön, sanoo Turun kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula.

Talon nuorisotila on aivan kirjaston vieressä. Sen avajaisia vietetään keskiviikkona 22.8. Nuorisotila muuttuu käyttäjiensä näköiseksi aina tarpeen mukaan. Talon toiminta-ajatuksen mukaisesti kalusteet ovat liikuteltavia, joten tilassa on mahdollisuudet monenlaiselle tekemiselle. Käytettävissä on muun muassa peli- ja elokuvahuone sekä oma keittiö.

– Nuoret voivat myös hyödyntää talon muita tiloja, kuten koulun musiikinluokkaa ja liikuntatiloja. Heillä on siis todellisuudessa käytettävissään paljon enemmän neliöitä, kuin pelkkä nuorisotila, sanoo nuorisopalvelupäällikkö Minna Saarinen.

Nuorisotoimintaa vetää kaksi ammattitaitoista ohjaajaa.

–  He odottavat jo pääsevänsä tutustumaan alueen nuoriin ja kuulemaan heidän ideoitaan tulevasta toiminnasta, Saarinen jatkaa.

Neuvolatoiminta on aloittanut toimintansa Syvälahden monitoimitalossa jo kesäkuun alussa, ja kouluterveydenhuolto kesäkuun puolivälissä. Syvälahti toimii Turun perhekeskuspilottina ja on avoin kaikille lapsiperheille. Perhekeskus edistää lasten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä sekä tarjoaa vanhemmille ja lapsille varhaista tukea ja apua. Yhteistyötä tehdään järjestöjen ja seurakunnan kanssa.

– Syvälahti on upea asia. Se yhdistää saarelaisten lisäksi myös kaupungin toimialat uudenlaisella tavalla. Tästä ei voi seurata mitään muuta kuin hyvää, sanoo Turun vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes.