Hirvensalon neuvola muutti Syvälahden monitoimitaloon kesäkuussa. Samalla neuvolan nimi vaihtui Syvälahden neuvolaksi.

Syvälahden neuvola

Asiakkaat Hirvensalo ja Satava-Kakskerran alueelta

Terveydenhoitajat

  • Helena Kara-Katunpää
  • Pia Rantala
  • Jenita Kantonen
  • Heidi Reilimo

Neuvolalääkäri

  • Riina Orrela

Syvälahden uusi monitoimitalo on avautunut ja tiloihin on muuttanut myös Hirvensalon neuvola, joka tunnetaan nykyisin Syvälahden neuvolana.

Terveydenhoitajat Helena Kara-Katunpää (vas.), Jenita Kantonen ja Pia Rantala kiittelevät, että uuden talon tilat vastaavat hyvin neuvolan tarpeisiin.

- Kaikki työhuoneet ovat samanlaisia ja täysin identtisiä. Kenelläkään ei ole henkilökohtaista huonetta. Kun tilat eivät henkilöidy, ne pysyvät tietynlaisina ja kaikki tarvikkeet löytyvät samoista paikoista. Tämä auttaa myös sijaisia, Pia Rantala korostaa.

Syvälahti toimii perhekeskuspilottina Turussa

Toiminta uusissa tiloissa tuo syksyllä runsaasti uusia työkavereita yhteisen kahvipöydän ääreen. Tavoitteena on laajentaa moniammatillista työtä mm. varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa.

- Talossa on yhteinen koko talon kahvitila, jossa tapaamme talon henkilökuntaa päivittäin. Näin pystymme vaihtamaan ajatuksia laajemminkin, Helena Kara-Katunpää kertoo.

Syvälahti toimii Turussa perhekeskuspilottina. Perhekeskusmallin ideana on tarjota perheille tärkeitä palveluja yhdestä paikasta ilman, että perheet joutuvat juoksemaan paikasta toiseen. Malli vaatii myös uudenlaisen tavan ajatella ja työskennellä: töitä kun tehdään yhdessä eri tahojen kanssa, vaikkei olla töissä samassa organisaatiossa.

- Kyllä perhekeskusmalli on tulevaisuutta. Niiden perheiden ympärille, joilla on jotain probleemaa elämässään, kootaan moniammatillinen verkosto, joka voi kokoontua vaikka täällä neuvolan tiloissa. Käytäntö näyttää, miten malli onnistuu, Kara-Katunpää kertoo.

- Nyt kun kouluterveydenhuolto toimii samoissa tiloissa, voimme esimerkiksi koulunsa aloittavien osalta tehdä jouhevan vaihdon. Se on kätevää niille oppilaille, jotka jatkavat koulua täällä Syvälahdessa, Pia Rantala sanoo.

- Toivon, että muissakin neuvoloissa tällainen toiminta tulisi mahdolliseksi, Jenita Kantonen lisää.

Kohti keveämpiä ja helpommin tavoitettavia palveluja

Seuraava perhekeskus Turussa sijoittuu monitoimitalo Ypsiloniin, jota rakennetaan Yli-Maariaan. Talossa on lähivuosina n. 700 perusopetuksen oppilasta, n. 120 varhaiskasvatusikäistä, kirjasto, nuorisotoimi, kouluterveydenhuolto ja neuvola. Monitoimitalo on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 lopulla.

Ehkäisevän terveydenhuollon johtaja Tuula Cornu näkee, että perhekeskusmalli on juuri sitä, mitä perheet tarvitsevat.

- Jonain päivänä, kun perheet saavat tuen ja avun jo perhekeskuksen työntekijöiltä, ei tarvita raskaita ja korjaavia palveluja. Lapsi on päiväkodissa koko päivän ja siksi yhteistyö neuvolan ja varhaiskasvatuksen kanssa tulisi olla toimivaa. Perheiden arkea voisi helpottaa esimerkiksi terveystarkastuksen toteutuminen päiväkodin tiloissa, Cornu painottaa.

Nykyisissä toimintamalleissa Tuula Cornu näkee viilattavaa.

- Perhekeskuksen ideana on tuoda perhelähtöistä, moniammatillista tukea perheen luo mahdollisimman aikaisin ennen kuin vaikeudet kasvavat liian suuriksi, mikä on myös taloudellisesti järkevää. Varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palveluja perhekeskuksessa ovat esim. neuvolan perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, yhteistyö eri ammattilaisten kanssa ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö, Cornu pohtii.