Turun uusi sisäilmapäällikkö Kati Järvi on uuden edessä. Kaupungilla ei ole aikaisemmin ollut vastaavaa tehtävää. Sisäilma-asioita on hoidettu aiemmin moniammatillisen sisäilmatyöryhmän voimin.

Lisätietoa

  • Kaupungin omistamat ja omassa käytössä noin 215 kiinteistöä, joissa 700 rakennusta. Yhteensä 670 284 m²
  • Suurimmat käyttäjät hyvinvointitoimiala ja sivistystoimiala
  • Viime vuonna (2017) sisäilmailmoituksia vajaasta 70 kohteesta. Tänä vuonna (2018) elokuun alkuun mennessä ilmoituksia alle 40 kohteesta (näistä kaupungin itse omistamia 30 kpl)
  • Kunnossapidon budjetti 14,5 miljoonaa euroa

Uudessa tehtävässään kesäkuun toisella viikolla aloittanut terveystieteiden maisteri Järvi valmistelee parhaillaan Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitoksella tohtorin väitöskirjaansa sisäilma-, kosteus- ja homeongelmista kodeissa ja kouluissa. Aiemmin Järvi työskenteli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella sisäilmaan liittyvien tutkimusten parissa.

Ensi töikseen Järvi tutustuu kaupungin nykyisiin toimintamalleihin ja kokoaa yhteen toimivat käytännöt sekä kartoittaa kehitettäviä asioita. Niiden pohjalta hän alkaa valmistella Turun-mallia sisäilmaongelmien hoitamiseksi.

- Sisäilmaongelmien käsittelyssä pitää olla selkeä toimintamalli. Kaikilla toimijoilla pitää olla tieto miten ongelmat käsitellään ja selkeä käsitys eri vaiheista. Roolit, tehtävät ja vastuut pitää olla selvillä. Avainasemassa ovat toimiva moniammatillinen yhteistyö ja viestinnän onnistuminen. Lisäksi varsinkin alkuvaiheeseen pitää kiinnittää erityistä huomiota, jotta päästään sujuvasti liikkeelle asiassa.

”Asiat kerrotaan vähättelemättä tai liioittelematta”

Tilojen käyttäjät ja myös esimerkiksi koululaisten vanhemmat, haluavat avointa ja rehellistä viestintää ja tiedottamista sisäilma-asioista. Asioita ei pidä vähätellä, mutta ei myöskään liioitella. Usein tilojen käyttäjistä saattaa tuntua, ettei ongelmiin puututa riittävästi, koska asioiden selvittely saattaa viedä oman aikansa.

- Ongelman oikea syy ja laajuus pitää tietää, jotta saadaan kokonaisuus selville ja korjaustoimenpiteet kohdistuvat oikein. Välillä prosessit saattavat tuntua hitaalta, kun esimerkiksi kaikkia mittauksia ei voida tehdä heti tai tulosten saaminen ja kokoaminen kestää oman aikansa. Tärkeää on kuitenkin viestiä säännöllisesti käyttäjille missä mennään ja kuunnella käyttäjiltä tulevia viestejä.

Kaikkien yhteinen tavoite

Järvi sanoo, että kaikilla toimijoilla sisäilman suhteen on yhteinen tavoite. Tilojen käyttäjät, niissä työskentelevät ja tiloista vastaavat haluavat, että tilat ovat terveellisiä ja turvallisia, ihmiset terveitä ja hyvinvoivia ja tilojen käyttö on tarkoituksen mukaista.  Laadukkaassa sisäympäristössä rakennuksen sisäympäristötekijät ovat kunnossa, sisäympäristö koetaan hyväksi ja toimintatavat sisäympäristöön vaikuttavissa asioissa ovat kunnossa.

Tehdään yhdessä töitä hyvän ja terveellisen sisäilman eteen.