Koko maakunnan diabetesta sairastaville lapsille ja nuorille tarkoitetun yksikkö avautuu syyskuussa 2018.

Turun kaupungin Lasten ja nuorten poliklinikalla hoidetaan noin 120 turkulaista diabetesta sairastavaa lasta ja nuorta. VSSHP:n Lasten ja nuorten klinikka hoitaa puolestaan noin 240 diabetespotilasta koko sairaanhoitopiirin alueella. Diabeteksen hoito on vaativaa erikoissairaanhoitoa, jossa hoito, tutkimus ja tekniikka kehittyvät nopeasti.

Lasten ja nuorten diabetesyksikkö voisi toimia Tyksin U-sairaalan 12. kerroksesta laboratoriotoiminnalta vapautuneissa tiloissa.

Yksikköön siirtyy Tyksin ja Turun kaupungin Lasten ja nuorten poliklinikan diabeteksen hoito.

Yhdistymistä suunnitellaan osana Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyötä. Yhdistyminen on toiminnallinen. Turun kaupungin työntekijät pysyvät hallinnollisesti Turun kaupungin työntekijöinä, mutta työnjohdollinen vastuu on VSSHP:n lasten diabetesyksikön vastaavalla lääkärillä ja osastonhoitajalla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi asian tiedokseen kokouksessaan 14.3.2018.