Syksystä 2018 alkaen turkulaiset ja dhakalaiset koululaiset tutustuvat toisiinsa ja opiskelevat yhdessä virtuaalitodellisuudessa. Maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisessa kokeilussa neljäsluokkalaiset oppilaat pääsevät kokeilemaan ja kehittämään uudenlaista oppimisympäristöä yhdessä tutkijoiden kanssa. Tutkijat keräävät yhteistyössä oppilaiden ja opettajien kanssa ideoita uusien oppimissisältöjen rakentamiseen.

Suomalaisia ja bangladeshilaisia koululaisia yhdistävän kokeilun tavoitteena on luoda uudenlaisia tapoja oppia ja opiskella tulevaisuuden taitoja, kansainvälisyyttä, kieliä ja matemaattisia aineita. Turun yliopisto ja Turun kaupungin Pääskyvuoren koulu toteuttavat virtuaalitodellisuutta hyödyntävän projektin yhdessä bangladeshilaisen Dhaka Joy & Hope -koulun, Hesburgerin ja CTRL Realityn kanssa.

– Virtuaalitodellisuudessa lapset siirtyvät yhteiseen toimintaympäristöön, jossa toiset lapset ovat kuitenkin aidosti läsnä. Oppilaat voivat toimia yhdessä, tehdä tehtäviä ja kommunikoida keskenään puhumalla, eleillä ja liikkeillä. Tämä tarjoaa mahdollisuuden yhdessä oppimiseen ja oppilaat pääsevät samalla harjoittelemaan kansainvälisessä ympäristössä toimimista, sanoo rehtori Erkki Rötkönen Pääskyvuoren koulusta.

Tutkijat hakevat kokeilun avulla ideoita, joita he voivat hyödyntää myöhemmin monipuolisempia oppimissisältöjä rakentaessaan.

– Tässä kokeillaan poikkeuksellista tapaa tehdä tutkimusta yhdessä yliopiston ja perusopetuksen koulun kanssa. Turun kaupungin ja Hesburgerin tuki sekä CTRL Realityn toimittama virtuaalitodellisuusympäristö mahdollistivat ajatusten nopean siirtämisen piirustuspöydältä käytäntöön, toteaa erikoistutkija Tuomas Mäkilä Turun yliopiston tulevaisuuden teknologioiden laitokselta.

Hesburger rakennutti Dhakaan vuonna 2011 Dhaka Joy & Hope -koulun osana Fida Internationalin kehitysyhteistyöprojektia. Koulussa opiskelee nyt yli 400 oppilasta, ja hankkeen tulokset ovat olleet erinomaisia. Koulussa lapset oppivat lukemaan ja kirjoittamaan ja heille opetetaan taitoaineita, kuten käsitöitä sekä luovia harrastuksia, kuten tanssia, draamaa ja kuvaamataitoa. Lisäksi lapsille tarjotaan koulun puolesta koulukirjat, päivittäinen ruoka ja terveydenhoito.

Mediatiedote