Uuden pyöräyhteyden rakentaminen Käsityöläiskadulta Aurakadulle on aloitettu. Töiden on määrä valmistua marraskuun loppuun mennessä.

Puutarhakadun yhteys rakennetaan asfalttipintaisena pyörätienä. Pyörätie rakennetaan jalkakäytävän rinnalle rautatieaseman puoleiselle reunalle.

Puutarhakadun uuden poikkileikkauksen seurauksena ajoradan harjan sijainti muuttuu, minkä vuoksi ajoradan päällysteet uusitaan. Käsityöläiskadun ja Aurakadun välille istutetaan 6 puuta.

Rakennustyöt ovat alkaneet hulevesikaivojen rakentamisella ja urakka jatkuu marraskuun loppuun saakka. Työ on pääosin kivityötä sekä betonilaattojen ja reunakivien laittoa. Ajoradan päällystystyö tehdään marraskuun aikana.

Koko työmaan ajan Puutarhakadulla on pääosin molempiin suuntiin yksi kaista käytössä ja linja-autoliikenne kulkee normaalisti. Föli-fillarit siirretään urakan ajaksi Puutarhakadulta Humalistonkadulle.

Muutoksia pysäköintiin

Pyörätien myötä pysäköintipaikat vähenevät Puutahakadun varrelta välillä Käsityöläiskatu-Puolalankatu. Pyörätie välille Koulukatu-Käsityöläiskatu tullaan rakentamaan vuonna 2019. Kyseisessä urakassa pysäköintipaikkoja tulee lisää Koulukadun ja Käsityöläiskadun välille.