ODA-hankkeessa kehitetty Omaolo-palvelu on siirtynyt syyskuun 2018 alussa valtion SoteDigi-yhtiöön. Siirron avulla taataan muun muassa palvelun laajeneminen valtakunnalliseksi. SoteDigi Oy vastaa jatkossa myös Omaolo-sovelluksen jatkokehittämisestä.

Lisätiedot:

 

Kuntatoimijat puolestaan huolehtivat asiasisällöstä ja palvelun sisällön kehittämisestä, asiakasprosesseista, palvelun käyttöönotosta sekä hyödyntämisestä.

Omaolo-palvelu on uusi sähköinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiointikanava, jonka kautta kuka tahansa voi mm. arvioida omaa hoidon tai palvelun tarvettaan ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelu parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon laatua sekä helpottaa asiakkaiden tiedonsaantia ja ammattilaisten työtä.

Omaolon ensimmäiset osiot, palveluarviot ja oirearviot, ovat asiakkaiden testattavina Oulussa, Tampereella, Hämeenlinnassa, Helsingissä, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksella. Laajempaan käyttöön palvelu saadaan vuodenvaihteessa.

Turun sosiaali-ja terveyspalveluissa Omaolon palvelu- ja oirearvioit otetaan käyttöön asteittain vuoden lopussa, kun testaus laajenee syksyn aikana Turun kaupungin hyvinvointitoimialalle.

Katso myös: