Turussa järjestetty työllisyyskokeilujen seminaari kokosi alueellisten kokeilujen työntekijät kuulemaan ja keskustelemaan tähänastisista saavutuksista.

Kokeilukuntien työttömyys on todennetusti laskenut ja säästöjä on tehty sekä kunta- että valtiotasolla. Laajaa rakennetyöttömyyttä verrattaessa koko maan ja kokeilualueiden välillä todetaan, että kokeilualueilla työttömyys vähenee nopeammin (työttömiä 16 338 vähemmän). Pitkäaikaistyöttömiä on 3194 vähemmän kokeilualueilla kuin koko maassa. Luvut ovat suhteutettu maan kehitystrendiin. Kokeilussa uusia työpaikkoja on luotu 10 000.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden säästö kokeiluissa on 2,4 miljoonaa euroa ja valtion kokonaiskustannusten säästö kokeiluissa on 8,2 miljoonaa euroa. Luvut ovat suhteutettu koko maan laskennalliseen kehitysuraan.

Kuntaliiton mukaan, jos kokeilut saisivat jatkua, niin saataisiin toiset 10 000 työpaikkaa lisää ja säästöt nousisivat 21 miljoonaan euroon vuoden 2020 loppuun mennessä. Vaikutuksena olisi myös verotulojen nousu ja sosiaalimenojen lasku. Kokeilujen toiminta ei myöskään tarvitse lisärahoitusta jatkuakseen.

Kokeiluissa syntynyt eri tahojen tiivis yhteistyö halutaan säilyttää. Tärkeää on myös uusien hyvien käytänteiden jakaminen kokeilukuntien kesken. Tuloksellista työtä halutaan jatkaa työttömyyden ehkäisemiseksi ja työllisyyskokeilujen toivotaan jatkuvan.

 

Uutista päivitetty 17.9.2018.