Turussa pitkään selvitetty hanke rakentaa kaupunkiin raitiotie tai superbussi alkaa olla valmis päätöksentekoon. Lisäselvitykset ovat nyt valmistuneet ja ne esitellään Turun kaupunginhallitukselle maanantaina 17.9.2018.

Raitiotien ja superbussin vertailua on tarkennettu kaupunginhallituksen keväällä edellyttämin tavoin sekä muun saadun lisätiedon perusteella. Kaupunginhallitukselle esitetään valmistuneen raportin lähettämistä lausunnoille siten, että kirjalliset lausunnot on annettava 2.11.2018 mennessä.

Yhdessä aiemmin valmistuneiden suunnitelmien ja selvitysten kanssa tarkennusraportti muodostaa kokonaisvaltaisen yleissuunnitteluaineiston, johon lausuntojen odotetaan kohdistuvan. Yleissuunnitteluaineiston sekä siitä saatujen lausuntojen pohjalta kaupunginvaltuustolle tullaan tekemään esitys Turun kaupungin joukkoliikenteen järjestelmävalinnaksi.

Muuttunut väestöennusteen kasvu lisää kapasiteettitarvetta

Työn laadinnan aikana taustaoletukset erityisesti Turun kasvunopeuden ja määrän osalta ovat muuttuneet merkittävästi.

- Mikäli kasvunopeus on uusimman Turun väestöennusteen mukaista, joukkoliikenteen kapasiteettitarve kasvaa huomattavasti aiemmin arvioitua nopeammin. Esimerkiksi kaksinivelbussin välityskyky superbussiennusteella saattaa loppua aamuhuipputunnin aikana noin vuonna 2040 Varissuo-Kupittaa välillä. Lähtökohtana on viiden minuutin vuoroväli ja uusi matkustusmukavuuden realistisemmin huomioiva mitoitus, kertoo selvitystyötä johtanut projektipäällikkö Juha Jokela.

Turun uusimman väestöennusteen mukainen kapasiteettitarve edellyttäisi siis vuonna 2040 viittä minuuttia tiheämpää vuoroväliä, muutoksia linjastorakenteessa, superbussin muuttamista raitiotieksi tai raitiovaunujen pidentämistä, joilla olisi myös merkittävä taloudellinen vaikutus.

Turun joukkoliikenneratkaisun tueksi on laadittu selvitys myös muiden pohjoismaisten kaupunkien raitiotie- ja superbussiratkaisuista. Raitiotiekaupungeista haastateltiin Lundin, Bergenin, Aarhusin ja Odensen edustajia sekä kehittyneen bussiratkaisun kaupungeista Helsingborgin, Malmön, Stavangerin, Trondheimin ja Aalborgin edustajia. Lisäksi haastateltiin pääkaupunkiseudun HSL:n ja Malmön seudun Skånetrafikenin edustajia.

Muiden kaupunkien kokemusten perusteella voidaan sanoa, että raitiotie- ja superbussihankkeilla oli suurelta osin yhtenevät tavoitteet. Nämä ovat kaupungin kestävä kasvu, kapasiteettiongelmat tavallisilla busseilla sekä joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvattaminen.

- Raitiotiekaupungeissa korostettiin erityisesti kaupungin kasvun ohjaamismahdollisuuksia raitiotien varteen ja parempaa kapasiteettia. Superbussikaupungeissa korostettiin enemmän edullisempia kustannuksia ja mahdollisuutta rakentaa nopeammin verkosto. Pitää myös muistaa että superbussiratkaisuja on toteutettu kaupungeissa hyvin eritasoisina, Jokela kuvaa.

www.turku.fi/raitiotie