Tuloksia tullaan hyödyntämään monipuolisesti asiakkaiden palvelujen tehostamisessa.

Turun kaupunki kartoittaa kuntalaisten mielipiteitä ja kokemuksia palveluistaan. Tutkimuksen tavoitteena on päivittää kokonaiskuvaa siitä, miten asukkaat kokevat Turun kaupungin palvelujen toimivan.

Kyselyssä kartoitetaan mielipiteitä kaikista tärkeimmistä kaupungin palveluista. Mukana on myös lisäkysymyksiä asukkaiden harrastuksista ja kaupungin viestinnästä.

Turun kaupunki on tilannut vastaavan kyselyn säännöllisesti vuodesta 2003 alkaen, joten tuloksille saadaan pitkän ajan vertailutietoja.

Otos poimitaan väestötietojärjestelmästä. Lomake postitetaan 2 200 satunnaisesti valittavalle turkulaiselle 18 - 79 -vuotiaalle henkilölle suomen- ja ruotsinkielisenä. Vastaanottajat saavat kyselylomakkeen viikolla 41 (8. - 12.10.). Vastaaminen on mahdollista myös verkossa. Raportti kyselyn tuloksista valmistuu joulukuun puolivälissä.

Tuloksia tullaan hyödyntämään monipuolisesti esimerkiksi strategian päivittämisessä, tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa, asiakkaiden palvelujen tehostamisessa ja kunnan eri osien alueellisten erojen tarkastelussa.

Kuntapalvelut-kyselytutkimukseen osallistuvat suurimmista kaupungeista Turun lisäksi Espoo ja Oulu, mikä mahdollistaa myös kuntavertailujen teon.

Tutkimuksen toteuttaa Suomen Kuntaliiton omistama FCG.