Luolavuoren koulun kakkosluokkalaisilla oli perjantaina 26.10 tavallisesta poikkeava koulupäivä: luokka lähti luontokouluun Ruissaloon tutustumaan luontokoulun nimikkoeläimeen lehtopöllöön ja sen syksyiseen elinympäristöön. Luontokoulu on osa sivistystoimen Elämyspolku-ohjelmaa, jossa oppitunnit viedään pois luokkahuoneista Turun museoihin, kirjastoihin, teatteriin ja luontoon.

Luokkahuone laajenee

Elämyspolku on sivistystoimialan suunnitelma, jossa oppimista tapahtuu erilaisissa ympäristöissä ja erilaisilla työtavoilla kuin normaalisti on totuttu; luokkahuoneen sijaan oppitunti tapahtuukin jossain ihan muualla ja perinteisten tehtävien sijaan oppiminen on elämyksellistä ja toimintalähtöistä. Elämyspolulla oppiminen voi tapahtua vaikkapa taidemuseossa, kirjastossa, paikallisissa yrityksissä tai teatterissa. Tai kuten Luolavuoren 2A:lla: Ruissalon luonnonsuojelualueella. Elämyspolku näkee oppijat aktiivisina toimijoina ja pyrkii tarjoamaan innostavia oppimiskokemuksia. Toiminnan keskiössä ovat oppimisen ilo, luovuus ja yleissivistys.

Ruissalon luontokoulu on osa elämyspolkua ja sen tarkoitus on luoda oppilaille myönteisiä luonto- ja ympäristökokemuksia 2.-4. –luokilla. Uusia asioita opitaan ikäkausien mukaan eri keinoilla, mutta aina itse tutkien ja kokien, elämyksellisessä luonnossa. Samalla, kun oppilas oppii ekologiasta, hän saa myös tietoa luonnossa toimimisesta, sen tavoista ja säännöistä. Luontokoulussa opitaan, ettei luonnonystävä saa roskata, meluta tai vahingoittaa ympäristöään. Luontokoulussa havainnoidaan ympäristöä ja tehdään pieniä tehtäviä myös opetustiloissa, mutta pääpaino on viedä luonnosta oppiminen luontoon kelistä riippumatta.

Usein oppilaat palaavat myös vapaa-ajalla Ruissaloon luontokoulun innostamina ja ottavat perheensäkin mukaan.

Luontokoulun opettajana jo pitkään toiminut Nina Puistovaara kertoo, että vuodessa luontokoulussa käy jopa 4300 vierailijaa, jotka koostuvat Turun koululaisista. Usein käy niin, että oppilaat palaavat myös vapaa-ajalla Ruissaloon luontokoulun innostamina ja tuovat vanhempansakin mukanaan. Kukin luokka-aste pääsee tarkastelemaan Ruissaloa eri vuodenaikoina ja toiminta vaihtelee ikäkauden ja vuodenajan mukaan. Talvisin päästään tarkkailemaan eläinten jälkiä ja puiden silmuja, keväällä heräilevää luontoa ja syksyisin ruskavärejä.

−On erityisen hienoa, että luontokoulun avulla myös sellaiset lapset, jotka eivät muuten ulkoile paljoa tai pääse kosketuksiin luonnon kanssa voivat täällä tutustua luonnossa liikkumiseen, Puistovaara sanoo.

Luontokoulussa metsä on luokkahuone

Mennään metsään!

 

Luolavuoren toisen luokan oppilaat pääsivät luontokoulussa tutustumaan syksyiseen metsään. Oppilaat pohtivat syksyn tekemiä muutoksia luontokoulun nimikkoeläimen lehtopöllön ominaispiirteitä ja elintapoja sekä syksyn tekemiä muutoksia sen kotimetsässä.

Luonnossa riittää tarkkailtavaa, niin maassa kuin puussa.

Niin luontokoulun kuin elämyspolunkin opetus on oppiainerajoja ylittävää ja luontotuntemuksen lisäksi luontokoulussa myös esimerkiksi askarrellaan luonnonmateriaaleista. Opetussuunnitelmaa tukeva opetus vaihtelee luokka-asteittain ja opettaa luontokoulun tapauksessa myös kestävän kehityksen periaatteita ja tukee koulujen omaa ympäristökasvatusta. Luonnossa opitaan paitsi käytännönläheisiä ympäristötaitoja- ja tietoja myös vastuullista kulutuskäyttäytymistä ja kestävää elämäntapaa.

−Myös opetukselliset tavoitteet, kuten lajitunnistus, ovat luontokoulussa tärkeitä, mutta tärkeintä on, että osataan liikkua luonnossa ja kunnioitetaan sitä, Puistovaara tiivistää.

2. luokan oppilaiden kanssa oppiminen on hyvin elämyksellistä ja käytännönläheistä. Lehtopöllön metsästystavoista opitaan hippaleikin avulla ja lajitunnistusta tehdään etsimällä metsään kätkettyjä kuvia sienistä. Luonnossa toimimisen säännöt ovat tulleet kuin itsestään, kun koulussa on mietitty etukäteen millaisissa vaatteissa metsään lähdetään ja lapset muistuttavat toisiaan hanakasti siitä, ettei puista saa katkoa oksia.

Luupin läpi puun kaarna näyttää ihan korallilta.

Luonnonystävä huolehtii ympäristöstään

 

Tärkeä osa luontokoulua on myös opettaa koululaisille kestävästä kehityksestä ja luontoa kuormittamattomasta elintavasta.Ennen vierailua oppilaita on ohjeistettu mm. välttämään luontokoulueväissä kertakäyttöastioita ja –pakkauksia ja kun ruuat on syöty, jätteet lajitellaan asianmukaisesti

Puistovaaran mukaan lasten ja nuorten luonto-opetus on parhaita keinoja ympäristön suojelemiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

−Se, kun lapsena liikkuu luonnossa ja saa omia, positiivisia luontokokemuksia luo tuttuuden tunteen luontoon. Tuttu luonto muodostuu tärkeäksi ja sitä kautta asiaksi, jota haluaa suojella, Puistovaara kertoo.