Turun kaupunkitutkimusohjelma on julkaissut tutkimuskatsauksen, jonka mukaan kaupunkikeskusta on ylivertainen ostosympäristö ikääntyville kuluttajille. Turussa tehdyn, yli 65-vuotiaiden kuluttajien ryhmäkeskusteluihin perustuvan tutkimuksen mukaan ostosympäristön lisäksi keskusta tarjoaa ikääntyville tärkeän ulkoilun, virkistäytymisen ja sosiaalisten kohtaamisten paikan.

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin ja yliopistojen yhteinen tutkimusohjelma, jossa tehdään kaupunkikehitystä koskevaa monitieteistä akateemista tutkimusta. Ohjelman tavoitteena on edistää kaupunkitutkimusta, tarjota työkaluja kaupungin päätöksentekoon ja kehittää yliopistojen ja kaupungin välistä tiedonvaihtoa. Yhteinen tutkimusohjelma on kansainvälisesti uraauurtava yhteistyömalli.

Anna-Maija Kohijoki sai Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendin vuonna 2015.

www.turku.fi/kaupunkitutkimus

Koska ikäihmiset ovat keskustojen kannalta tärkeä kuluttajaryhmä, heidän kehittämisnäkemyksensä tulisi huomioida nykyistä paremmin, sanoo tutkimuksen tekijä, kauppatieteiden tohtori, talousmaantieteilijä Anna-Maija Kohijoki Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Turun keskustasta tekivät vetovoimaisen ikääntyvien kuluttajien näkökulmasta ennen kaikkea sen ulkoinen fyysinen ympäristö, mutta myös palvelut, joita keskustan ulkopuolella ei ole. Suosittuja ostospaikkoja olivat kauppatori, kauppahalli, tavaratalot sekä erinäiset kivijalkaliikkeet.

Fyysinen ympäristö, etenkin jokirannassa, ja ulkoilma tekivät keskustasta houkuttelevan verrattuna verkkokauppaan ja kaupungin laidalla sijaitseviin kauppakeskuksiin.

Kehittämisehdotuksia liikkumiseen ja valaistukseen

Turun keskustan ulkoinen ostosympäristö on ikääntyvien näkökulmasta kompakti ja pääosin esteetön. Kehittämisehdotukset liittyvät jalankulkualueiden tasaisuuteen panostamiseen ja liukkauden estämiseen sekä pysäköinnin vaivattomuuteen. Myös kauppatorin remonttia edeltänyt sekava yleisilme ja kunnollisten istuinten puute keskusta-alueella vähensivät viihtyisyyttä.

Ikääntyvät kannattivat tehokkaaseen ulkovalaistukseen panostamista, sillä se tukee ikääntyvien toimintakykyä ja lisää turvallisuuden tunnetta. Kaikkialla keskustassa viihtyisyys parantuisi myös, jos ympäristö pidettäisiin nykyistä puhtaampana.

Käyttäjätiedon keräys ja analysointi ovat olennainen osa kaupunkikeskustojen elävöittämiseen tähtääviä toimia.

Lue ja kuuntele: