Keskiviikkona 14.11. Turku Future Forumin teema on Turun ratapihan kehittäminen. Kutsumme kaikki alueen kehittämisestä innostuneet ideoimaan yhdessä kokonaisuuden tulevaisuutta. Työpajatyöskentelyn tulokset hyödynnetään suunnittelutyössä, joten tässä on mahdollisuutesi vaikuttaa!

Keskustan kehittäminen on yksi Turun kaupungin kolmesta kärkihankkeesta. Kokonaisvaltaiseen kaupunkikehittämiseen tähtäävällä kärkihankkeella tavoitellaan Turun keskustan kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamista niin liiketoiminnan ja matkailun kuin asumisen näkökulmista.

Yksityisellä investointirahalla rahoitettu Turun Ratapiha -hanke monipuolistaa osaltaan Turun kaupunkikeskustan tapahtuma-, kulttuuri- ja elämystarjontaa ja lisää sen vetovoimaisuutta. Lisäksi se yhdistää ratapiha-alueen erottamia kaupunginosia toisiinsa.

Turun keskustalla on mahdollisuus johtaa Turun kasvua eurooppalaiseksi merkittäväksi tieteen, kulttuurin ja matkailun kaupungiksi. Ratapiha-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Turun kaupungin kiinnostavuutta ja vetovoimaisuutta ympärivuotisena matkailukohteena, tukea hallittua kaupungistumista tiiviillä palvelurakenteella sekä tuoda monipuolisesti kiinnostavia palveluja niin matkailijoiden kuin kaupunkilaisten käyttöön.

Turku Future Forum: Turun Ratapiha – Kulttuuri- ja elämyspainotteinen keskustakehityshanke

Aika: keskiviikko 14.11.2018 klo 16 – 19.

Paikka: Hotelli Radisson Blu Marina Palace, Linnankatu 32, Turku, kokoushuone Aava

Seminaarin ohjelma

Seminaarin aiheesta alustavat mm.  

  • Tuomas Silvennoinen, PES-arkkitehdit
  • Petra Niskanen, matkailuliiketoiminnan kehittämispäällikkö, Turku Science Park Oy
  • Nella Karhulahti, kaavoitusarkkitehti, Turun kaupunki
  • Juha Jokela, kehittämispäällikkö, Turun kaupunki

Seminaarin työpajaosuudessa pohditaan mm. seuraavia ratapiha-alueen kehittämiseen liittyviä teemoja:

  • Millaiset kulttuuri- ja elämystoiminnot tukisivat elämyskeskuksen ja uuden matkailun vetovoimakohteen syntymistä Turkuun / ratapihan alueelle?
  • Mitä toimintaa alueen julkisessa ulkotilassa voisi olla?
  • Miten alueen saavutettavuutta voitaisiin parantaa?

Ilmoittaudu tapahtumaan


Kuva: Ratapihan elämyskeskuksen arkkitehtikilpailun voitti PES-arkkitehdit Oy:n kilpailutyö nimeltä Luoto