Jatkossa mammografiatutkimukseen kutsutaan Turussa lakisääteiseen seulontaan kuuluvat ikäryhmät eli 50-, 52-, 54-, 56-, 58-, 60-, 62-, 64-, 66- ja 68-vuotiaat naiset.

Seulonta-asetuksen mukaisesti vapaaehtoista mammografiaseulontaa tarjotaan 50-69 –vuotiaille naisille 20-26 kuukauden välein.

Turku osallistui vuosina 1987-2007 vapaaehtoiseen seulontamammografiatutkimukseen, joka koski tutkimuksen alkaessa 40-49 –vuotiaita ja 70-74 –vuotiaita naisia. Tutkimuksen loputtua rintasyöpäseulontojen jatkamisesta kyseisille ikäryhmille tehtiin jatkosopimus vuoden 2017 loppuun saakka. Tämänkin jälkeen tehtiin vielä sopimus seulontojen jatkamisesta viime vuoden loppuun asti. Vuoden 2019 alusta Turussa siirrytään takaisin lakisääteiseen seulontarytmiin.

Tutkimukset tehdään Turussa Suomen Terveystalossa. Yhteistyösopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun asti.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi asian tiedokseen kokouksessaan 21.11.2018.