Kaupunginpuutarhan alueen suunnittelukilpailun tasavertaisiksi voittajiksi on valittu UKI Arkkitehdit Oy:n "Havina" sekä MY Arkkitehdit Oy:n ja HIMLA Arkkitehdit Oy:n "Quadrifolia". Voittaneiden ehdotuksien vahvuuksia voidaan yhdessä hyödyntää alueen jatkosuunnittelussa.

VOITTAJAEHDOTUKSET

Havina
Quadrifolia

LISÄTIETOA KILPAILUSTA

www.turku.fi/kaupunginpuutarhanalue

"Quadrifolia", MY Arkkitehdit Oy ja HIMLA Arkkitehdit Oy


Turun entisen kaupunginpuutarhan alueen kehittämiseen tähtäävän suunnittelukilpailun voitti kaksi tasavertaista kilpailuehdotusta. Voittajiksi valittiin UKI Arkkitehdit Oy kilpailuehdotuksellaan "Havina" sekä MY Arkkitehdit Oy ja HIMLA Arkkitehdit Oy kilpailuehdotuksellaan "Quadrifolia". Loppukilpailussa oli mukana neljä kilpailuehdotusta.

-Valinta oli haastavaa, koska ehdotukset olivat niin tasaväkisiä, toteaa arviointiryhmän puheenjohtaja Paula Keskikastari kaupunkiympäristötoimialalta.

"Havina", UKI Arkkitehdit Oy

Suunnittelukilpailun lähtökohtana olivat tavoitteet ympäristöönsä soveltuvasta monimuotoisesta kaupunkirakenteesta sekä kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta. Yhtenä tavoitteena oli miellyttävä asuinympäristö ja erityistä huomiota toivottiin kiinnitettävän maan tasolla olevien kerrosten suunnitteluun, jotta asukkaat ja kävelijät kokisivat alueen viihtyisänä.

Palkintolautakunta katsoi, että voittaneiden kilpailuehdotuksien vahvuuksia voidaan yhdessä hyödyntää alueen jatkosuunnittelussa. Yksikään ehdotuksista ei ollut sellaisenaan soveltuva asemakaavan pohjaksi, mutta ehdotukset "Havina" ja "Quadrifolia" erottuivat muista ehdotuksista ja ne todettiin kehityskelpoisiksi ja ominaisuuksiltaan lupaaviksi asemakaavan valmistelun pohjaksi.

UKI Arkkitehtien työryhmä: (vas.) Sasu Alasentie, Ulla Passoja, Sampo Ojala ja Mikko Heikkinen. Kuva: Eva Maria Lehto

"Havinan" säilyttävä ote alueen omaleimaiseen nykyiseen puustoon ja kasvillisuuteen kortteleiden sisäisen virkistysreittien varrella rauhoittaa kokonaisuutta ja edesauttaa hulevesisuunnittelua. "Quadrifolia" on puolestaan hyvä pohja jatkosuunnittelulle keskeisen kokoojakadun linjauksen ja aukion osalta.

Palkintolautakunta tulee esittämään kaupunkiympäristölautakunnalle tammikuussa, että jatkosuunnittelutyö annetaan tasavertaisten voittajaehdotusten tekijöille yhdessä suunniteltavaksi, palkintolautakunnan ehdottaman ohjausryhmän kanssa.

-Kilpailijoilta tuli paljon hyviä ideoita ja jatkosuunnittelulta odotamme kahden voittajatyön parhaiden puolien jalostamista asemakaavaluonnoksen pohjaksi, kertoo kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen kaupunkiympäristötoimialalta.

MY Arkkitehdit Oy:n, HIMLA Arkkitehdit Oy:n ja Ramboll Oy:n yhteistyöryhmä: (vas.) Lauri Vesanen, Henri Käpynen, Kimmo Hell, Tiia Kuisma, Antti Moisala, Kimmo Ylä- Anttila, Jari Mäkimartti, Kalle Tuomola, Lassi Tulonen, Maria Nokso, Sannamaria Lankia, Mika Mathlin, Anni Kauhanen. Kuva: Eva Maria Lehto

Loppukilpailuun valitut työryhmät ja kilpailuehdotusten nimimerkit:

  • UKI Arkkitehdit Oy, "Havina"
  • Arkkitehdit MY Oy ja HIMLA Arkkitehdit Oy, "Quadrifolia"
  • Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy, "Kasvutarha"
  • Yhteenliittymä Kangas & Vuorinen Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson, "Tähkäpää"

Arviointityöryhmän puheenjohtajana toimi kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari ja sihteereinä toimivat maankäyttöinsinööri Suvi Panschin ja kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen.

Kilpailuohjelman sisältö ja tavoitteet valmisteltiin Turun kaupungin, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja TKU-Rakennus Oy:n yhteistyönä.