Turun vanhuspalveluissa työskentelee jo 60 gerokoutsia. ​Gerokoutsit kannustavat ja ohjaavat koko työyhteisöä huomioimaan iäkkäiden asiakkaiden fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisen kuntoutuksen työssään.

Lisätiedot: 

Gerokoutsi on lähihoitaja ja gerontologisen kuntoutuksen osaaja, joka on suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kuntoutuksen opintokokonaisuuden.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu Turun kaupungin kotihoidossa ja asumispalveluissa toimiville vakituisille, kokoaikaisille lähihoitajille.

Koulutus järjestetään vanhuspalveluiden ja Turun oppisopimustoimiston yhteistyönä. Työssäoppimisjaksot ja näytöt opiskelijat suorittavat oman työnantajan palveluksessa eli Turun kaupungin vanhuspalveluissa. 

Ensimmäiset vanhuspalveluiden gerokoutsit valmistuivat tämän vuoden toukokuussa ja kolmas eli tämän vuoden viimeinen ryhmä lokakuussa. 

Muutama vuosi sitten vanhuspalveluissa todettiin ikäihmisten hoidon laadun ylittävän valtakunnallisen keskiarvon, mutta hoitajien antama aktiivinen kuntoutus jäi alle keskiarvon, samalla se oli myös alle omien tavoitteiden.

Kun valtakunnallisenakin tavoitteena vielä on, että ikäihmiset pystyisivät asumaan entistä pidempään toimintakykyisinä kotonaan, kuntouttavalla työotteella on tavoitteen täyttymisessä merkittävä rooli.

Vanhuspalveluissa alettiin suunnitella lähihoitajille suunnattua gerokoutsi-koulutusta. Koulutuksessa huomio on kuntouttavassa työotteessa. Gerokoutsi-oppisopimusopintoihin kuuluu lähiopetuspäivien lisäksi viiden viikon pituinen työssäoppimisjakso, jonka jälkeen seuraa näyttöviikko. Gerokoutseja on tämän vuoden syksyyn mennessä valmistunut jo 60.

Kuntoutus- ja kulttuurisuunnitelma jokaiselle kotihoidon asiakkaalle

Kotihoidossa gerokoutsit etsivät yhdessä muun henkilökunnan kanssa mm. asiakkaiden arjesta toimintakykyä parantavia tapoja ja tottumuksia. Asiakkaan toiveet ja tarpeet kirjataan myös heidän hoitosuunnitelmaansa yhdessä omahoitajien kanssa.

Vanhusten avopalveluissa kuntoutusyhteyshenkilönä työskentelevä Juho Anteroinen on ollut juurruttamassa gerokoutsien työtä osaksi kotihoidon käytäntöjä.

- Työkuvaani kuuluu myös gerokoutsien toiminnan koordinointi, aluekäynnit ja heidän mentorinaan toimiminen, Juho Anteroinen kuvaa omaa työtään.

Koulutus on antanut sen käynneille lähihoitajille eväitä toimia kuntoutuksen eri osa-alueilla.

- Työssäoppimisjaksojen aikana huomasimme, miten kiireettömässä ympäristössä oppii asiakkaista paljon enemmän, gerokoutsi Iisa Kivivirta kotihoidosta toteaa.

- Kuntoutus ja kuntouttava työote vie ehkä enemmän aikaa, mutta se antaa asiakkaalle paljon. Myöhemmin myös hoitajien työtaakka helpottaa, hän jatkaa.

Kotihoidossa on jatkossa tavoitteena mm. laatia kotihoidon asiakkaille kulttuuri- ja kuntoutumissuunnitelma. Fysio- ja toiminterapeuttien kanssa tehdään myös yhteisiä arviokäyntejä asiakkaiden luo.

Gerokoutsi Christiina Keskitalo ja kuntoutusyhdyshenkilö Juho Anteroinen

Musiikkituokioita ja askartelua osastoilla

Vanhusten asumispalveluissa toimivat gerokoutsit opastavat koko työyhteisöä kuntouttavaan työotteeseen ja ajattelutapaan.  

- Gerokoutsi-koulutus on antanut uudenlaisen ajattelumallin: nyt asiakas on aiempaakin enemmän keskiössä. Mietimme, millaisia ovat kenenkin yksilölliset tarpeet ja toiveet, kertovat gerokoutsit ja lähihoitajat Sanna Mäkinen ja Rinna Kuvaja.

- Olemme lisänneet aktiviteetteja, kuntoutusta ja yhdessäoloa asiakkaiden kanssa, he kertovat.

Henkilökunta voikin osallistua toimintaan omien vahvuuksiensa mukaan.

- Osastoilla on järjestetty muun muassa musiikkihetkiä, käyty ulkoilemassa ja askarreltu. Myös yhteistyö fysioterapeuttien kanssa on tiivistynyt, he toteavat.

Esimerkiksi tilapäishoidon asiakkaat kokevat, että heitä on oikeasti kuunneltu ja he tulevatkin mielellään uudelle jaksolle yksikköön. Asiakkaiden aktiviteettitilastot ovat myös jo nousseet.

Gerokoutsien työn kehittäminen ja soveltaminen jatkuu. Tärkeintä on tukea asiakkaiden aktiivisuutta ja pärjäämistä niin kotona kuin asumispalveluissakin parhaalla mahdollisella tavalla.

Ylimmäinen kuva: Gerokoutsien kolmannen ryhmän valmistujaistilaisuus 6.11.2018. Ensimmäinen ryhmä valmistui 3.5.2018 ja toinen ryhmä 5.6.2018.