Vuonna 2013 syntyneiden lasten esiopetus alkaa 14.8.2019 ja päättyy 29.5.2020. Esiopetusta annetaan päivittäin neljä tuntia koulujen työpäivinä. Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta

Turun kaupungin varhaiskasvatus osoittaa esiopetuspaikan lapsen kotiosoitteen mukaisesta esiopetusyksiköstä. Vuonna 2013 syntyneiden lasten huoltajat saavat postitse ilmoituksen esiopetuspaikasta kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Esiopetukseen ilmoittautumisaika on 2.-13.1.2019.

Huoltajalla on perustellusta syystä oikeus ilmoittaa lapsensa myös muuhun kuin Turun kaupungin ilmoittamaan esiopetuspaikkaan. Lapsen lopullinen esiopetuspaikka määräytyy kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisessä varhaiskasvatus- ja perusopetusjaostossa päätettyjen esiopetuspaikan osoittamisperiaatteiden mukaisesti.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, eikä hänellä vielä ole varhaiskasvatuspaikkaa, tulee täydentävän varhaiskasvatuksen osalta jättää erillinen hakemus sähköisesti. Päätökset esiopetuspaikoista ja mahdollisesta esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuspaikoista lähetetään huoltajille huhtikuun 2019 loppuun mennessä.

Ilmoittautumislomakkeita vastaanotetaan myös Varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa, Puolalankatu 5 20100 Turku arkisin klo 9-15.

Lisätietoja:

Asiasanat: