Turun kaupungin rakennuttama Yli-Maarian monitoimitalo Ypsilon on saatu valmiiksi ja toiminta kiinteistössä alkaa vuoden 2019 tammikuussa. Ypsilonissa on tilat perusopetukselle, varhaiskasvatukselle, kirjastolle, nuorisopalveluille, kouluterveydenhoidolle ja neuvolapalveluille.

Kuva: Keskustori on Ypsilonin sydän

Virikkeellisessä oppimisympäristössä on tilat 700 perusopetuksen oppilaalle ja 120 varhaiskasvatusikäiselle lapselle.

Rehtori Marianne Ulfstedt sanoo, että uusiin tiloihin liittyy suuria odotuksia:

- Keskeisintä on opetuksen avaintavoitteiden toteutuminen arjessa, eli pystymme tarjoamaan turvallisen ja terveellisen, esteettömän ja innostavan tilan oppilaille ja opettajille. Talosta tulee koko alueen sykkivä keskus, jossa eri-ikäiset käyttäjäryhmät kohtaavat. Lapsille, nuorille ja perheille kyetään antamaan tukea matalalla kynnyksellä.

Päiväkodinjohtaja Tuire Korhonen korostaa uusien tilojen tuomia mahdollisuuksia pienten ja isompien toimijoiden yhteisöllisyyden rakentamisessa:

- Ypsilonin tilojen suunnittelu mahdollistaa esi- ja alkuopetuksen saumattoman yhteistyön. Lapsen kouluun siirtyminen voi tapahtua luontevasti ilman suurta jännitystä. Tulevaisuuden teknologia on huomioitu varhaiskasvatuksen toimintaympäristön suunnittelussa.

Yhteisöllisyyttä korostaa myös kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula.

- Yli-Maarian kirjasto on kaikkien lähiasukkaiden tila, vaikka se sijaitseekin koulun yhteydessä. Toivomme, että paikalliset yhdistykset, kuorot ja muut toimijat hyödyntävät tilaamme kokoontumisissaan. Näin monitoimitalosta muokkautuu kaikkien yhteinen kylätalo.

Maarian kirjasto muuttaa Yli-Maariaan ja samalla kirjaston nimi muuttuu Yli-Maarian kirjastoksi. Uusista viihtyisistä tiloista löytyy muun muassa mukavia lukupaikkoja, joissa on otettu huomioon myös vanhemmat asiakkaat. Kirjaston kirja-, lehti- ja e-kirja-valikoimat sisältävät lukemista kaiken ikäisille.

Uusi monitoimitalo tuo hyvinvointipalvelut lähelle perhettä perhekeskus-toimintamallin mukaisesti, missä korostuu yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Neuvolalla ja kouluterveydenhuollolla on vahva asema lapsen ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä matalan kynnyksen palveluna. Tiloihin jalkautuu jatkossa kaupungin, seurakunnan ja järjestöjen toimijoita lasten, nuorten ja perheiden tueksi.

Rakennus otetaan käyttöön tammikuussa 2019 seuraavasti:

  • 7.1. yläkoulu, päiväkoti, kirjasto, nuorisotilat ja kouluterveydenhuolto
  • 9.1. neuvola
  • 21.1. alakoulu ja iltapäiväkerhotoiminta

Hanke valmistui aikataulussa ja pysyi budjetissa

Kiinteistö rakennettiin ns. allianssi-mallilla, jossa kaupungin yhteistyökumppaneina toimivat Hartela Oy, Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy, Granlund Turku Oy ja Ramboll Finland Oy.

Kiinteistö valmistui aikataulun ja budjetin mukaisesti. Kaupunginvaltuuston asettama kattohinta hankkeelle oli 23,04 miljoonaa euroa.

- Yhteistyö allianssiurakan osapuolten kesken sujui koko rakentamisen ajan hyvin eikä kustannusten kehittymisessä tullut missään vaiheessa ikäviä yllätyksiä. Tämä on ollut hyvä esimerkki siitä, miten julkishallinnon rakennushankkeissa voidaan onnistua, sanoo Turun kaupungin toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola.

Asiasanat: