Alkuvuodesta 2019 Työpisteen yhteyteen perustetaan maahanmuuttajien osaamispiste, jonka tavoitteena on vauhdittaa maahanmuuttajien polkuja koulutukseen ja työhön sekä helpottaa osaavan työvoiman saatavuusongelmia.

Osaamispiste kokoaa yhteen maahanmuuttajien työllisyyttä edistäviä palveluja ja toimii satelliittina kaupungin eri toimijoiden välillä. Se ohjaa asiakkaat työhön tai työllistymistä edistävään palveluun tai omaan toimintaansa, jota järjestetään sekä pisteen omissa tiloissa että Turun ammatti-instituutin ja muiden koulutuksentarjoajien eri toimipisteissä. Osaamispiste tukee myös työnantajia osaavan henkilökunnan löytämisessä ja työhön perehdytyksessä.

Osaamispiste tulee tarjoamaan asiakkailleen mm.

  • omakielistä neuvontaa ja tukea työnohjauksessa ja työssä.
  • kielellisen kuntosalin, jossa maahanmuuttaja voi kehittää suomen kielen taitojaan joko opettajan johdolla tai itsenäisesti - vaikka robotin kanssa harjoitellen. 
  • kielellistä kuntoutusta
  • opinto-ohjausta sekä opintoja ja opiskeluvalmiuksia tukevaa toimintaa
  • tietoa suomalaisen työelämän säännöistä sekä tukea ensi askeliin työelämässä
  • uudenlaisia palveluja ja toimintaa työpaikalla ja/tai työn ohella tapahtuvaan kotoutumiseen

Osaamispisteen toiminta toteutetaan laaja-alaisena yhteistyönä, johon osallistuvat kaupungin toimijoiden lisäksi Varsinais-Suomen TE-toimisto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, kaupungissa toimivia oppilaitoksia ja korkeakouluja sekä useita yrityksiä ja yhdistyksiä.

Kaupungin rahoituksen lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö myönsivät yhteensä 930 000 euron avustuksen maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminnan kehittämiseen maahanmuuttajien osaamisen ja työllistymisedellytysten vahvistamiseksi. Turun lisäksi rahoitusta saivat Espoo, Helsinki, Tampere ja Vantaa.