Turun kaupunki etsii kehityskumppania entisen Luolavuoren vanhainkodin alueen kehittämiseksi. Tavoitteena on löytää alueelle ja sen rakennuksille uusi omistaja sekä ympäristölliset ja muut lähtökohdat huomioiva suunnitelma.

Turun kaupunki etsii yhtä tai useampaa kehittämiskumppania Virvoituksentie 3:n alueelle, jolla sijaitsee kaupungin omistama entisen Luolavuoren vanhainkodin laitosrakennuskokonaisuus. Tällä hetkellä tilat toimivat opiskelija-asuntolana.

Virvoituksentie 3:n alueelle ja sen rakennuksille haetaan yhtä tai useampaa omistajaa. Kilpailutus järjestetään kaksivaiheisena kilpailullisen neuvottelumenettelyn kautta. Tavoitteena on innovatiivinen suunnitelma, joka mahdollistaisi rakennusten saneerauksen ja uudiskäytön sekä mahdollisen korvaavan rakentamisen tai muun uudisrakentamisen.

- Alueella on merkittäviä maisema- ja luontoarvokohteita kuten näyttäviä muinaisrantakivikkoja, joiden odotamme tulevan huomioiduksi kilpailuehdotuksissa, kertoo maankäyttöinsinööri Tuomas Lindholm kaupunkiympäristötoimialalta.

Asemakaavaluonnos laaditaan valittavan kehityskumppanin tai -kumppaneiden kanssa kilpailuprosessin tuloksia hyödyntäen.

Alueen rakennukset ovat opiskelija-asuntolakäytössä ainakin vuoden 2020 loppuun.

Lisätietoja: www.turku.fi/virvoituksentie

Virvoituksentie 3:n alue merkittynä punaisella ympyrällä ilmakuvassa.