Uusien koulujen rakentuminen Hirvensaloon ja Yli-Maariaan on tuonut lähikoulun lähemmäs oppilaita ja koulukuljetettavien määrä on samalla vähentynyt. Oppilas on lain mukaan oikeutettu koulukuljetukseen, mikäli hänen koulumatkansa ylittää 5 kilometriä tai mikäli matka on oppilaalle asiantuntijalausunnon mukaan liian vaikea, raskas tai vaarallinen.

Yli-Maarian yhtenäiskoulu on käynnistänyt toimintansa pohjoisen Turun uutena koulukeskuksena ja monitoimitalona vuoden 2019 alussa. Koulutalon toiminnan käynnistymisen yhteydessä huoltajat ovat tiedustelleet periaatteita koulukuljetuksiin liittyen.

Lähtökohta on se, että kaupunki osoittaa peruskoulun oppilaalle lähikoulun, jossa koulua käydään. Tämä koulupaikka on usein myös asuinpaikan lähistöllä sijaitseva koulu. Kaupunki koulutuksen järjestäjänä voi osoittaa oppilaalle lähikouluksi myös muun kuin aivan asuinpaikan läheisyydessä sijaitsevan koulun. Tällöin on usein kysymyksessä oppilaan tarpeiden perusteella osoitettava erityiskoulu, joita on Turussa muutamia.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on vahvistanut koulukuljetusperiaatteet joita Turussa noudatetaan kaikissa kouluissa:

  • Oppilas on lain mukaan oikeutettu koulukuljetukseen mikäli hänen koulumatkansa ylittää 5 kilometriä tai mikäli matka on oppilaalle asiantuntijalausunnon mukaan liian vaikea, raskas tai vaarallinen.
     
  • Mikäli oppilas on hakeutunut muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun, esimerkiksi painotettuun opetukseen (esim. musiikki-, kieli- tai liikuntaluokat) ei oppilaalla ole oikeutta koulukuljetusetuuteen. Tällöin kyseessä on lisäpalvelu, johon kulkemisesta vastaa huoltaja. 

Uusien koulujen rakentuminen Hirvensaloon ja Yli-Maariaan on toivotusti tuonut lähikoulun lähemmäs oppilaita ja koulukuljetettavien määrä on samalla vähentynyt lähes 400 oppilaalla.

Lisätietoa:

 

 

 

 

 

Asiasanat: