Väylä sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ovat yhdessä myöntäneet 15 kunnalle avustusta vuoden 2018 kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta. Turun Uudenmaankadun laatukäytävä oli yksi tuen saajista. Avustuksen tarkoituksena on tukea kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista kaupunkien ja kuntien katuverkolla.

Avustusta myönnettiin kaikkiaan 15 hankkeelle. Rahoitettavaksi valittiin hankkeita, joilla saadaan kasvatettua kävely- tai pyöräilymatkojen määrää ja kulkutapaosuutta. Hankkeet toteutetaan kunnissa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hankkeissa pyritään tarjoamaan käyttäjille erittäin laadukasta kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuria.

Tytti Viinikainen

– Hakemusten perusteella on nähtävissä, että hankkeissa pyritään tarjoamaan käyttäjille erittäin laadukasta kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuria. Valituissa hankkeissa korostuvat muun muassa pyöräilyn laatukäytävät eli niin sanotut baanat, joiden kehittäminen on eri puolilla Suomea ajankohtaista. Myös yksisuuntaiset pyörätiet ja pyöräkaistat kaupunkien keskustoissa nousivat hankkeissa esiin. Hakemuksissa näkyi myös katutilan uudelleen jako, jossa kävelylle ja pyöräilylle halutaan varata yhä enemmän tilaa katualueelta. Myös matkaketjuja kehittäviä hankkeita on avustettavissa hankkeissa useita, kertoo Traficomin kestävän liikkumisen asiantuntija Tytti Viinikainen.

Uudenmaantie on Turun tärkeimpiä seudullisia työmatkapyöräilyn reittejä

Maantie 110 (Uudenmaantie) on Turun seudulla ensimmäinen jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen laaja-alainen parantamiskohde, ja se on myös Turun tärkeimpiä seudullisia työmatkapyöräilyn reittejä.  Hanketoimenpiteet sijoittuvat Turun Hämeenkadulta Kaarinan Piikkiöön. Kaupunkien katuverkolle osuvista toimenpiteistä vastaavat Turun ja Kaarinan kaupungit yhdessä ja maantieosuudelle sijoittuvista toimenpiteistä vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Hankkeen yhteydessä toteutetaan myös liikkumisen ohjausta, josta vastaa Turun seudun kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonia. Lisäksi maantien 110 pyöräilyn viitoitus uusitaan erillisessä MAL-hankkeessa Hämeenkadulta Piikkiön keskustaan.

Maantie 110 Hankkeen tavoitteena on kasvattaa kestävien kulkumuotojen suosiota arjen liikkumisessa. Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 2,5 M€, josta ELY-keskuksen osuus on 1,4 M€. Viisaan liikkumisen hanke toteutetaan osana Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) ohjelmaa.

Lisää avustuksesta ja hankkeesta: