Heikkilän kasarmialueen ja sen ympäristön suunnittelu on käynnistymässä. Tavoitteena on kokonaan uusi kaupunginosa, joka kytkeytyy ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Suunnittelun tueksi avataan myöhemmin myös nettikysely, jolla haetaan toiveita ja ajatuksia alueen kehittämiseksi.

Senaatti-kiinteistöt käynnistää Pihlajaniemessä sijaitsevan Heikkilän kasarmialueen ja sen ympäristön suunnittelun. Asemakaavoitus käynnistyy helmikuussa kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttyä hankkeen maankäytön tavoitteet. Alueen kehittämistä on harkittu jo toistakymmentä vuotta Puolustusvoimien toiminnan ja tilatarpeiden vähennyttyä.

Pihlajaniemen alueelle kaavaillaan kokonaista uutta kaupunginosaa, joka kytkeytyisi ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökehityspäällikkö Otto Virenius näkee Pihlajaniemen alueessa hienon mahdollisuuden uudelle, viihtyisälle ja omaleimaiselle kaupunginosalle.

- Alue on keskustan läheisyydessä ja sillä on rikas historia, josta vanhat kasarmirakennukset jäävät kertomaan. Sijainti meren rannalla lisää vielä alueen houkuttelevuutta, summaa Virenius.

Alustavissa hahmotelmissa alueen pohjoisosaan on mietitty kaupallisia palveluita. Asumisen ja liiketilojen lisäksi tutkitaan myös toimitilojen ja päiväkodin rakentamista. Ranta-aluetta on alustavasti kaavailtu virkistysalueeksi. Kasarmialueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset suojellaan. Mikäli Puolustusvoimilla ei ole vanhoille kasarmirakennuksille käyttöä, niihin etsitään uusia käyttäjiä. Kasarmialueen perinteikkään urheilukentän säilyttämistä ja uusia mahdollisuuksia myös tutkitaan.

Alueen suunnittelusta vastaavat arkkitehtitoimisto AJAK Oy ja kansainvälisestikin erittäin arvostettu tanskalainen Gehl Architects yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Molempien toimistojen työssä korostuu käyttäjän ja asukkaan mittakaava sekä ympäristön viihtyvyys. Tulevien asukkaiden lisäksi Heikkilän kasarmialue tulee tarjoamaan virkistysmahdollisuuksia ja palveluja myös ympäröivien alueiden asukkaille.

Hienoista lähtökohdista huolimatta alueen suunnitteluun liittyy myös haasteita, sanoo aluekehittämistä ja suunnittelua koordinoiva Pekka Saarinen Urbanity D&M Oy:stä:

- Maaperä ei ole rakennettavuudeltaan kaikilta osin parasta mahdollista rakennusmaata, tulvien mahdollisuus pitää huomioida samoin kuin Puolustusvoimien tarpeet ja toimintaedellytykset. Alueen toteuttaminen tulee kestämään myös kauan ja siksi suunnittelussa varaudutaan alueen rakentamiseen vaiheittain toimivina osakokonaisuuksina.

Suunnittelua varten turkulaisten toiveita ja ajatuksia alueen kehittämisestä kerätään verkkokyselyllä. Kysely avataan yleisölle helmikuussa osoitteessa www.mpt.link/heikkila.

Suunnittelun lähtökohdista ja kyselyn alustavista tuloksista keskustellaan 28.2. klo 18 – 20 Braheskolanissa, Valtaojantie 27 järjestettävässä asukastilaisuudessa.

Asiasanat: