Turun konservatorion ja Turun seudun musiikkiopiston yhtiömuotoisen toiminnan suunnittelu etenee. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 28.1.2019.

Turun kaupunginhallitus päätti 2.10.2018 perustaa Turun musiikinopetus Oy:n ja käynnistää liikkeenluovutusneuvottelut Turun konservatorion ja Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistysten kanssa molempien oppilaitosten toiminnan siirtämisestä yhtiöön.

Turun kaupunginjohtaja hyväksyi joulukuussa yhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen sekä nimitti yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Laura Klamin ja jäseniksi Outi Kari-Granforsin, Riitta KoskimiehenKim Moisiolinnan ja Juha Rantasaaren. Hallituksen sihteeriksi valittiin Annika Nieminen. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 28.1.2019.

Yhtiön hallitus on kutsunut musiikin maisteri, MBA Juha Järvisen projektipäälliköksi suunnittelemaan ja käynnistämään yhtiön toimintaa. 

– Turun musiikinopetus Oy:n tavoitteena on säilyttää liikkeenluovutuksessa siirtyvien oppilaitosten toiminnasta opetuksen monimuotoisuus ja korkea taso, turvata toiminnan jatkuminen keskeytyksettä sekä varmistaa toiminnan taloudelliset edellytykset, hallituksen puheenjohtaja Laura Klami sanoo. 

Turun konservatorion ja Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistysten henkilöstöt otetaan vahvasti mukaan toimintaa valmistelevaan keskusteluun. Ensimmäisiä yhdessä pohdittavia asioita ovat yhtiön liiketoimintanimi tai -nimet, logo ja visuaalinen ilme.