Varissuolla sijaitseva Koukkarinkadun päiväkoti siirtyy väistötiloihin elokuussa 2019 sisäilmaongelmien takia. Alustavasti tarkoituksena olisi korjata rakennus ja nyt selvitetään korjaustapoja ja niiden kustannuksia. Rakennuksen ongelmat ovat tulleet esiin kaupungin kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa aloittaman kuntoarviokierroksen myötä.

Varissuolla sijaitseva Koukkarinkadun päiväkoti siirtyy väistötiloihin elokuussa 2019 sisäilmaongelmien takia. Alustavasti tarkoituksena olisi korjata rakennus ja nyt selvitetään korjaustapoja ja niiden kustannuksia. Selvitys on parhaillaan käynnissä ja suunnittelun jälkeen katsotaan kokonaistaloudellisesti paras vaihtoehto.

Päiväkoti toimii elokuusta 2019 alkaen väistössä ainakin seuraavat 12 kuukautta ja tarkemmin kestosta tiedotetaan jatkoselvitysten valmistuttua. Rakennuksen ongelmat ovat tulleet esiin kaupungin kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa aloittaman kuntoarviokierroksen myötä.

Tilapalvelukeskus aloitti viime vuonna koulujen ja päiväkotien kuntoarviokierroksen ja tarkoitus on teettää kuntoarviot kaikista rakennuksista. Kuntoarviot toimivat kohteiden kunnossapitokorjausten suunnittelun pohjana ja niitä täydennetään tarvittaessa lisätutkimuksin.
- Koukkarinkadun päiväkodin ja Lausteen koulun ongelmat ovat selvinneet näiden tutkimusten myötä, tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi kertoo.

Rakennuksesta tehtiin syksyllä 2018 kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus aiemman kuntoarvion sekä rakennuksessa havaittujen mahdollisten sisäilmaongelmaan viittaavien oireilujen ja havaintojen perusteella. Loppuraportti valmistui 1.2.2019.

Selvityksen perusteella Koukkarinkadun päiväkodin ulko- ja väliseinien alaosista ja yläpohjasta on löytynyt mikrobivaurioon viittaavaa, toimenpiderajat ylittävää mikrobikasvua. Lisäksi merkkiainekokeen perusteella ilmavuodot rakenteista sisäilmaan ovat todennäköisisä. Rakennuksen länsipäädystä löydettiin viitteitä muovimaton mattovaurioista. Kuitunäytteissä löytyi myös ylityksiä teollisten mineraalivillakuitujen osalta kolmessa näytteessä neljästä. Ryömintätilasta löytyi epätiiveyksiä ja orgaanista ainesta.

Rakennuksessa tehdään seuraavat välittömät toimenpiteet käyttöä turvaavina toimenpiteinä:

  • Säädetään ilmamäärät ja painesuhteet niin, että mahdollisia epäpuhtauksia ei kulkeudu rakenteista sisäilmaan. Painesuhteita seurataan jatkuvatoimisilla mittareilla. Ilmanvaihdon kuntotutkimus on tilattu ja samalla kartoitetaan ja poistetaan kuitulähteet.
  • Alapohjan läpiviennit tiivistetään, orgaaninen aines poistetaan ja ryömintätila siivotaan
  • Tehdään yläpohjan puhdistustyöt
  • Rakennuksesta otetaan kattavasti sisäilmasta VOC-näytteet

- Jatkotutkimuksia tehdään sisäilmanlaadun varmistamiseksi, jotta päiväkodissa voi toiminta jatkua kevään ajan, sanoo Turun kaupungin ympäristöterveyspäällikkö Olli Sjövall.

Kosteusvaurioiden korjaamisen osalta käynnistetään välittömästi erillisen korjaussuunnitelman tekeminen, jossa huomioidaan vaurioiden laajuuden selvittäminen kokonaisvaltaisesti sekä tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Tutkimustuloksisia on informoitu päiväkodin henkilökuntaa tutkimukset tehneen tahon toimesta 30.1.2019, paikalla tilaisuudessa olivat kertomassa jatkotoimenpiteistä ylläpitopäällikkö Soile Viiri ja sisäilmapäällikkö Kati Järvi. Vanhemmille järjestetään Koukkarinkadun päiväkodin tilanteesta ja lisätutkimuksista tarvittaessa tiedotustilaisuus. Mahdollisesta tiedotustilaisuudesta informoidaan erikseen.