Turussa selvitetään ikääntyneiden terveysliikunta-asioita kyselyllä. Tarkoituksena on saada selville ikääntyneille tarkoitetun terveysliikunnan ja liikuntaneuvonnan tarjonta sekä ikääntyneiden terveysliikuntaan liittyvän koulutuksen laajuus vuodelta 2018.

Linkit kyselylomakkeisiin:

Linkkejä saa jakaa kaikille turkulaisille tahoille, jotka ovat toteuttaneet ikääntyneille suunnattua toimintaa.

Kysely on osa Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelman alkukartoitusta. Vastauksista saadaan tietoa Voimaa vanhuuteen -kehittämistyön tueksi. Kehittämistyön tavoitteena on lisätä ikääntyneiden terveysliikunnassa yhteistyötä urheiluseurojen, yhdistysten ja kaupungin toimialojen kanssa.

Kyselyyn toivotaan 1.4. mennessä vastauksia kaikilta tahoilta, jotka ovat tarjonneet liikuntapalveluita tai -neuvontaa Voimaa vanhuuteen -ohjelman kohderyhmään kuuluville henkilöille.

Ohjelman kohderyhmänä ovat kotona ilman säännöllisiä kotihoidon palveluja pärjäävät yli 75-vuotiaat, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, esim. alkavia liikkumisvaikeuksia, muistiongelmia, alakuloa tai yksinäisyyden kokemusta tai riskejä lisäävä elämäntilanne (omaishoitajat, lesket, sairaalasta kotiutuneet).

Vastauksia toivotaan myös tahoilta, jotka ovat järjestäneet kohderyhmän liikuntaan liittyvää koulutusta. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja raportoidaan yleisesti kunta- ja sektoritasolla.