Pääministeri Juha Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen ei vaikuta sote-palveluiden saatavuuteen Turussa. Uudistuksen koko valmistelun ajan kunnat ovat olleet vastuussa palveluiden järjestämisestä, eikä uudistuksen käsittelyn päättyminen aiheuta tähän muutosta.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arveen mukaan uudistuksen kaatuminen ei ollut yllätys. Arve toivoo, että nyt ei rynnättäisi äkkinäisiin johtopäätöksiin, vaan valmisteltaisiin jatkotyötä laajassa yhteistyössä ja maan alueelliset erot huomioiden.

- Me tulemme joka tapauksessa kehittämään sote-palveluitamme sekä itse että halukkaiden kumppanien kanssa. Hyödynnämme jo tehtyä työtä sekä valmistelussa mukana olleiden asiantuntijoiden osaamista, Minna Arve sanoo.

- Sekä sote-palvelut että hallinnolliset rakenteet ovat Turun seudulla ja koko maassa olleet uudistushankkeiden kohteena jo vuosia. Tehdyn työn tuloksena meillä on varsin hyvä käsitys kehityskohteista ja tietopohja jatkotyölle. Valtio on käyttänyt huomattavasti resursseja maakuntapohjaiseen valmisteluun, ja on syytä toivoa, että vastaava tahtotila koskee myös kuntapohjaista kehittämistä.

Kaupunginjohtaja Arveen mukaan keskustelussa tulee keskittyä kansalaisten palveluiden turvaamiseen, kustannusten kasvun hillitsemiseen ja niihin ongelmiin, jotka todella tulee ratkaista.

- Ongelmat ja kehittämiskohteet ovat erilaisia eri puolilla maata. En usko, että on mahdollista saada aikaan järkevää ratkaisua yhdellä, koko maan kattavalla mallilla. Siksikin olisi ensiarvoisen tärkeää määrittää rauhassa suuntaviivat ja rakentaa yhdessä moderni, kansalaisten palvelut ja tehokkaan rakenteen turvaava malli, kaupunginjohtaja Arve sanoo.