Varissuolla sijaitseva Koukkarinkadun päiväkoti siirtyy väistötiloihin syksyllä 2019. Asukkaille ja päiväkodin lasten huoltajille järjestetään keskustelutilaisuus väistötilaratkaisuista keskiviikkona 27.3. Varissuon koululla.

Tilapalvelukeskus järjestää Varissuolla Koukkarinkadun päiväkodin väistötilaratkaisuun liittyen asukastilaisuuden keskiviikkona 27.3.2019 klo 17. Tilaisuus järjestetään Varissuon koulun ruokalassa, osoitteessa Kuopuksenpolku 1

Tilaisuudessa on tarkoitus käydä läpi väistötilajärjestelyä ja sijoitusratkaisua sekä käydä keskustelua asiaan liittyen ja kuulla alueen asukkaita. Tilaisuudessa kaupungin edustajina läsnä ovat tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi, tilacontroller Minna Juselius, toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola, ympäristöterveyspäällikkö Olli Sjövall, va. rakennustarkastaja Jonna Vinberg sekä varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Kirsti Yrttiaho.

Väistötilavaihtoehdot tarkastelussa

Koukkarinkadun päiväkotirakennuksessa Varissuolla tehtiin syksyllä 2018 kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Tutkimustulokset osoittivat merkittäviä korjaustarpeita päiväkotirakennukseen. Ympäristöterveydenhuollon lausunnon mukaan päiväkotirakennusta ei voida käyttää normaalisti korjaustoimenpiteiden aikana niiden luonteen ja laajuuden takia. Tämän vuoksi päiväkodin toiminnalle järjestetään väistötilat. Väistötilatarve koskettaa noin 90 lasta ja tilojen tulisi olla käytössä syksyllä 2019. 

Alun perin suunnitelmissa on ollut sijoittaa väistötilat Seikonkadun päiväkodin viereen. Päiväkodin sijoittumisen jatkovalmistelu on edennyt Turun kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston 4.3.2019 päätöksen mukaisesti. Seikonkadun päiväkodin viereisten yleisten alueiden käytön minimoimiseksi on otettu uudelleen sijoituspaikkatarkasteluun Varissuon alueen muut tontit.

Vaihtoehdoiksi rajautuivat edelleen olemassa olevat kentät ja Varissuon koulun ympäristö. Päiväkodin väistötilojen sijoittumisella pyritään varhaiskasvatuksen näkökulmasta toiminnalliseen ratkaisuun ilman, että sijoitus häiritsee alueen muiden käyttäjien toimintaa. Myös liikuntaolosuhteet pyritään turvaamaan. Alustavissa selvityksissä on tunnistettu mahdollisuus järjestellä toiminnot Varissuon kentällä (nk. Pelttarin kenttä) niin, että sinne voitaisiin sijoittaa päiväkotirakennukset sekä toteuttaa osana ”Unelmien puisto” -hanketta laaditut suunnitelmat.

Keskiviikkona 27.3.2019 Varissuon koululla järjestettävässä keskustelutilaisuudessa esitellään Seikonkadun lisäksi esiinnousseita päiväkodin sijoitusvaihtoehtoja ja käydään näistä keskustelua alueen asukkaiden kanssa. Mikäli sijoitusta muutetaan Seikonkadun alkuperäisestä toteutusvaihtoehdosta, saatetaan asia Turun kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston käsittelyyn.

Lisätietoa ja tutkimusraportteja