Osaamispiste on turkulaisille maahanmuuttajille suunnattu palvelu, jossa suomen kielen oppia, omakielistä tukea ja neuvontaa työn sekä koulutuspaikan hakuun saa samasta paikasta, Turun kaupungin Työpisteestä, Käsityöläiskatu 10.

Avoiminen ovien ohjelma 25.3.

13.00 Avaussanat
Riitta Uitto Työllisyyspalvelujohtaja                                                   

13.30 Hankkeen esittely 
Minja Vaherkylä Osaamispisteen hankepäällikkö                           

13.45 Mitä Osaamispiste tarjoaa?                                 
Samana Shoaib Monikulttuurisuusasiantuntija

14.00 Tutustumista, verkostoitumista ja livemusiikkia                                                                    

16.00 Kiitossanat
Mika Helva
palvelujohtaja
Konsernihallinto 
                         
Avajaisissa on tarjolla virvokkeita & makeaa naposteltavaa.

Tervetuloa!

Osaamispisteen henkilökunta toivottaa turkulaiset tervetulleeksi tutustumaan uuteen toimintaan. Kuva: Ilona Karilainen

Turun kaupunki sai vuodelle 2019 työ- ja elinkeino- sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä lähes miljoonan euron avustuksen maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminnan käynnistämiseen. Toiminta on nyt käynnistynyt Työpisteen yhteydessä.

Osaamispisteeseen pääsee tutustumaan yleisölle avoimissa avajaisissa, jotka järjestetään Työpisteessä maanantaina 25.3. klo 13–17, osoitteessa Käsityöläiskatu 10.

Mikä Osaamipiste on?

Osaamispiste on Maahanmuuttajien osaamiskeskus -hankkeen toimintaa.  Se toimii Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskuksen Työpisteen yhteydessä 1.1.–31.12.2019.

Keskeisimpänä tavoitteena on käynnistää turkulaisille maahanmuuttajille palvelu, joka jatkuu Työpisteessä myös hankkeen jälkeen.

Suomen kieltä, omakielistä ohjausta ja tukea, töitä ja koulutusta

Osaamispiste pyrkii siihen, että vieraskielinen väestö saadaan Työpisteen työllisyyspalveluiden piiriin ja sitä kautta nopeammin töihin tai koulutukseen. Työpisteessä järjestetään kaikille turkulaisille erilaisia työnhakuun liittyviä valmennuksia ja saatetaan työntekijät ja työnantajat yhteen.

Osaamispiste tukee maahanmuuttajien kotoutumista ja suomen kielen käyttöä. Suomen kielen taitoja pääsee kehittämään kielikuntosalissa valmentajan johdolla.

Omakieliset neuvojat puolestaan tukevat asiakkaita kotoutumisessa esimerkiksi englannin, albanian, arabian, bosnian, darin, kurdin, persian, ranskan, ruotsin, viron ja venäjän kielillä.

– Sparrausta työnhakuun saa monikulttuurisuusasiantuntijoiltamme, joille työ maahanmuuttajien parissa on jo entuudestaan tuttua. Valmennuksissa harjoitellaan esimerkiksi työnhakuun liittyviä tilanteita ja alaan liittyvää sanastoa, kertoo hankepäällikkö Minja Vaherkylä

Osaamispisteestä saa tukea työnhaun eri vaiheisiin, työhön ohjausta, opintoja ja opiskeluvalmiuksia tukevaa toimintaa sekä tukea suomen kielen oppimiseen.

Osaamispiste palvelee turkulaisia maahanmuuttajia Työpisteessä arkisin klo 8.30–16.00, osoitteessa Käsityöläiskatu 10. Palvelua saa  myös ilman ajanvarausta.

Maahanmuuttajien osaamiskeskus -hanke toimii Työpisteen lisäksi Infotorilla Skanssin yhteispalvelupiste Monitorissa sekä Turun ammatti-instituutissa.