Turun kaupungin lukioiden kehittämistavoitteena on tehdä lisätyn todellisuuden oppimisympäristöjä Aurajokirantaan yhteistyössä Turun AMK:n kanssa. AR:n eli lisätyn todellisuuden avulla voidaan tuoda mobiilisovelluksella näkyviin haluttuja kohteita, haluttuihin sijainteihin. Pennisilta haluttiin tuoda näkyväksi, koska se on Turun vanhin silta ja kytkeytyy moniin oppisisältöihin, esimerkiksi Suomen historian ja kaupunkimaantieteen kursseihin.

6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt. Projektin tavoitteena on tuoda markkinoille aiempaa parempia ja laadukkaampia oppimisen ja opetuksen ratkaisuja. Tulevaisuuden oppimisympäristöt ja niihin tarjottavat tuotteet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä käyttäjien kanssa. Turun päiväkodit, koulut, ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus osallistuvat kaikki uudenlaisen yritysyhteistyön kehittämiseen. Yritysten kanssa tehtävä kehittämistyö toteutetaan osana opetusta. Projekti toteutetaan vuosien 2017-2020 aikana ja sen kokonaisbudjetti on n. 5,4 miljoonaa euroa. Turun lisäksi projektissa ovat mukana Helsinki, Espoo, Oulu, Tampere, Turun ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Rahoittajat EAKR, Uudenmaanliitto ja Turun kaupunki. Se on myös osa STEAM Turku -toimintaa.

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion opiskelijat tutkivat ja selvittivät Pennisilta-projektin aikana Turun vanhimman sillan rakennetta ja sijaintia vanhoista piirroksista ja maalauksista, historiallisista lähteistä sekä mm. arkkitehti Benito Casagranden kokoamista aineistoista. Näiden pohjalta lukio-opiskelijat tekivät oman tulkintansa ja piirsivät sillan rakennepiirrokset. Yhteistyössä Teatime Research Oy:n kanssa silta mallinnettiin 3D-muotoon. Se tulee olemaan kaikkien nähtävissä mobiilisovelluksella/QR-koodilla Vähätorilta, kirjaston vierestä.

Monisteesta mobiilisovellukseen

– Olen käyttänyt monet vuodet kaupunkimaantieteen retkikurssillani monistetta, jossa kerrotaan Pennisillan sijaitseen tässä Suurtorin ja Vähätorin välillä. Nyt sitä monistetta ei enää tarvita, koska voimme tutkia siltaa opiskelijoiden kanssa paikan päällä puhelimen sovelluksen avulla, iloitsee lehtori ja hankkeen lukiokoordinaattori Nina Brander.

Projekti oli monen eri oppiaineen yhteistuotos. Se koostui kaupunkimaantieteestä, historiasta ja kuvaamataidosta.

– Projekti oli tosi kiva, ja se erosi perinteisestä luokkaopiskelusta. Keräsimme tietoa ryhminä eri paikoista, ja projekti osoittautui myös haastavaksi, koska esimerkiksi sillan nimi ei ole ollut Pennisilta alun perin. Saimme paljon tietoa yliopiston tutkijoiden avulla, kertoo TSYKin lukion 2. vuoden opiskelija Frans Salminen.

Kuva: TSYKin lukiolainen Frans Salminen.

Sovellus ladattavissa Android-laitteille

Vain mielikuvitus on rajana, kun on kyse AR-tekniikasta.

– Olemme tehneet tätä projektia vuoden alusta lähtien. Haasteena on ollut ympäristö, ja illan tullen pimeys, joka ei mahdollista sillan näkemistä sovelluksen avulla. AR-tekniikkaa voi käyttää loputtomasti, esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa ja kansalaisvaikuttamisessa, kertoo Teatime Research Oy:n toimitusjohtaja Sakari Salli.

 Ilmainen Pennisilta-AR -sovellus on ladattavissa Google Play kaupasta. Sovellus toimii AR Core -ominaisuuksia tukevilla Android-laitteilla.