Tekniikan alan ammattiin opiskelevat nuoret ovat merkittävässä roolissa oman alansa esiin nostamisessa, vanhentuneiden mielikuvien muuttamisessa sekä yksilöllisten urapolkujen kertomisessa. Nuorten avulla, heidän näkökulmastaan ja -toimintatavoillaan suunnitellaan tekniikan alan markkinointia ja vetovoiman lisäystä Lounas-Suomessa.

Tekniikan alojen vetovoimaa nuorten avulla ovat lisäämässä Lounais-Suomen seitsemän ammatillista oppilaitosta (Turun ammatti-instituutti, Novida, Raseko, Salon seudun ammattiopisto, TAO, WinNova, Sataedu) Turun ja Porin ammattikorkeakoulut sekä Koneteknologiakeskus Turku. Toiminta on osa LiVe – Lisää vetovoimaa -projektia, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Yhtenä markkinointikanavana opiskelijoille järjestetään markkinoinnin workshopeja, joiden tavoitteena on luoda nuorille suunnattua uudenlaista markkinointimateriaalia tekniikan ja valmistavan teollisuuden koulutusaloista. Opiskelijat suunnittelevat itse huhtikuun aikana markkinointimateriaalia ja -kampanjaa peruskoulun päättövaiheessa oleville nuorille, jotka ovat vasta pohtimassa omia ammatinvalintojaan. Workshopin vetäjinä toimii markkinoinnin asiantuntijoita, ja työpajan jälkeen työskentelyä jatketaan oppilaitoksissa.

Hankkeella vastataan Turun seudun elinkeinoelämän tarpeisiin saada osaavaa työvoimaa, vahvistaa työmarkkinoille siirtyvien matemaattis-luonnontieteellistä osaamista ja lisätä kiinnostusta teknologia-alan opiskelua kohtaan. Se on myös osa STEAM Turku -toimintaa.