Tänä vuonna 45 vuotta täyttävässä Turun kaupungin psykologipalveluissa asioi vuosittain yli 1000 turkulaista. Psykologit tarjoavat keskustelumuotoista arviointia ja hoitoa ennaltaehkäisevällä otteella perusterveydenhuollon nuoriso- ja aikuisasiakkaille sekä äitiys- ja lastenneuvoloiden, lastenkotien ja vammaispalveluiden asiakkaille.

Psykologipalveluiden henkilökunta

 • 4 äitiys- ja lastenneuvolan psykologia
 • 7 nuoriso- ja aikuistyön psykologia, joista yksi vastaava psykologi
 • 3 lastenkotien psykologia
 • 1 vammaispalveluiden psykologi
 • 2 toimistohenkilöä
 • 1 psykososiaalisten palveluiden johtaja

Asiakastyytyväisyys vuonna 2018

 • Palveluihin liittyvät arviot kokonaisuudessaan kiitettäviä (keskiarvo 4,8/5)
 • Erityisen tyytyväisiä asiakkaat olivat henkilökunnan ammattitaitoon (keskiarvo 4.9), yhteistyön sujuvuuteen (5.0) ja osallisuuteensa hoidon suhteen (5.0)

Psykologipalvelut 45 vuotta

 • Vuonna 1974 Turkuun palkattiin 4 psykologia kansanterveyslain myötä.
 • Psykologit mm. kouluttivat neuvoloiden henkilökuntaa, tekivät laajaa yhteistyötä Turun yliopiston, kasvatus- ja perheneuvolan sekä lastensuojelun kanssa, ajoivat perhesynnytyksiä Tyksiin, käynnistivät edelleen toiminnassa olevat äiti-lapsi –ryhmät varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen, perustivat ystäväoppilastoiminnan ylä- ja alakouluun ja tarjosivat nuorisoneuvolassa ennaltaehkäisevää keskustelutukea nuorille.
 • Psykologipalvelut olivat vahvasti mukana käynnistämässä kriisiryhmien toimintaa Turussa. Tarve toiminnan käynnistämiseen tuli esiin Estonian uppoamisen seurauksena. Kriisipäivystys alkoi Turussa 1.11.1995.

Neuvolapsykologien vastaanotolla käsitellään useimmiten odottavien äitien ja isien, perheiden sekä alle kouluikäisten lasten asioita. Psykologin vastaanotolle pääsee neuvolan lähetteellä.

- Äidiksi ja isäksi tuleminen on elämän murrosvaihe. Yleisimpiä aiheita vastaanotolla ovat odottavan äidin mieliala- ja ahdistusoireet, tulevaan vanhemmuuteen ja synnytykseen liittyvät pelot tai hankalat kokemukset sekä vauvavuoden haasteet. Olemme olemassa myös isiä varten, psykologi Tuuli Turunen muistuttaa.

Neuvolapsykologin vastaanotolla selvitellään myös lasten terveeseen kasvuun ja kehitykseen liittyviä taidollisia huolia, mm. puheen kehityksessä. Vanhemmille annetaan ohjantaa ja opastusta esimerkiksi lasten ujouteen, nukkumiseen tai käytökseen liittyen. Neuvolapsykologit ovat mukana myös Turun perhevalmennuksissa. Työn painopiste on viime vuosikymmenen aikana siirtynyt lasten arvioinneista raskaana olevien sekä neuvolaikäisten lasten äitien auttamiseen.

Apua haetaan yhä aktiivisemmin

Aikuisten parissa töitä tekevä psykologi Janne Aaltonen kokee, että yhteiskunnallinen ilmapiiri avun hakemiseen on muuttunut myönteisemmäksi.

- Enää ei ole leimallista tai väärää kokea uupumusta tai masennusta. Oma arvioni on, että apua haetaan aktiivisemmin. Asiakkaat tulevat meille sillä ajatuksella, että he saavat täältä apua.

Aikuisasiakkaat ohjautuvat psykologipalveluihin terveyskeskuslääkärin tai opiskeluterveydenhuollon lähetteellä. Yleisimmät hoitoon hakeutumissyyt ovat masennus ja mielialaoireet, erilaiset ahdistusoireet sekä elämänkriisitilanteet ihmissuhteisiin, menetyksiin, omaan tai omaisen sairastumiseen liittyen. Nuorimmat asiakkaat ovat 16-vuotiaita, eikä yläikärajaa ole. Viime vuosina yli 65-vuotiaiden osuus on lisääntynyt selvästi.

- Tarjoamme asiakkaille apua siinä vaiheessa, kun oireilu on vielä lievää. Yllättävä muutos elämänkulussa voi lamaannuttaa hetkeksi ja vaarannuttaa koko työ- ja toimintakyvyn. Tarjoamme asiakkaalle keinoja hallita omaa ahdistusta ja masennusta. Vakavampioireiset asiakkaat ohjaamme jatkohoitoon.

Uutena työntekijänä minut on otettu lämpimästi ja avoimesti vastaan, kaikki ovat valmiita auttamaan ja yksikössä vallitsee kehittämismyönteinen ilmapiiri, psykologi Janina Nurminen kertoo.

Keskimäärin psykologin vastaanotolla käydään 5-8 kertaa. Jokaisen asiakkaan kohdalla tarve arvioidaan yksilöllisesti ja hoitojakson pituus räätälöidään sen mukaan.

- Tunnen tekeväni tärkeää ja merkityksellistä työtä. Saan onnistumisen tunnetta siitä, kun asiakas oivaltaa jotain tai hän kokee saaneensa merkittävää tukea, Aaltonen kertoo.

Kuinka psykologi jaksaa kuunnella muiden ongelmia?

Psykologipalveluissa on viime aikoina kehitetty lähetekäsittelyä, monipuolistettu toimintamalleja ja koulutettu henkilökuntaa. Toimintaa on kehitetty Lean-menetelmällä ja asiakaspalautteen perusteella.

- Seuraamme koko ajan, miksi asiakkaat ohjautuvat meille ja määritämme palveluitamme ja henkilöstön koulutustarpeita sen mukaan. Kaikki tulokset osoittavat, että asiakkaat hyötyvät palveluistamme. Olemme kehittäneet palvelulupaustamme ja uudistamme nettisivustoamme. Pohdimme myös virtuaalisten palveluiden hyödyntämistä tulevaisuudessa, vastaava psykologi Linda Ljungqvist kertoo.

Psykologien työhön kuuluu säännöllinen työnohjaus. Lisäksi uraansa aloitteleville psykologeille on tarjolla tukea, sillä kokeneempi psykologi toimii vuoden ajan uuden psykologin mentorina.

- On erittäin tärkeää ammatillisen kehittymisen ja jaksamisen kannalta, että mekin saamme puhua asioista ammattilaiselle. Työssäjaksamista tukee myös myönteinen, kollegiaalinen ilmapiiri sekä tyhy-vastaavien järjestämät, työarkea piristävät tempaukset. Meillä työskentelee motivoitunutta ja korkean työmoraalin omaavia henkilöitä, jotka tekevät työtä täydellä sydämellä. He myös tietävät tekevänsä töitä yksikössä, jossa töitä tehdään hyvin, Ljungqvist kiittelee.

- Emme vain tutki ja analysoi ihmisen ongelmia, vaan autamme löytämään vahvuuksia ja voimavaroja. Koska työmme on vaativaa ja toimimme ikään kuin peilinä asiakkaille, on myös tärkeää jatkuvasti huolehtia itsestämme ja siitä, että työyhteisö on kaikille turvallinen ja hyvinvointia lisäävä, psykososiaalisten palveluiden johtaja Annie Turunen sanoo.