Kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 16.4. Kokouksessa käsiteltiin mm. lisärakentamismahdollisuutta Rauhankadulle ja Kähärin puistotien kaavoittamista.

Havainnekuva Schauman Arkkitehdit Oy

Asemakaavanmuutosluonnos Rauhankatu 19-21

Kaavanmuutoksella mahdollistetaan lisärakentaminen tontilla Rauhankatu 19-21. Kaavanmuutos mahdollistaa kahden uuden asuinkerrostalon rakentamisen. Samalla suojellaan lähialueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset.

Lautakunta palautti kaavaluonnoksen uudelleen valmisteltavaksi tammikuussa mm. tarkempien maaperäselvitysten tekemiseksi. Selvitysten perusteella kaavaluonnokseen onkin lisätty määräyksiä, jotka ohjaavat toteuttamaan uudet rakennukset niin, että savisen maaperän painuminen ei lisäänny. Myös Puistokatu 18:n suojeltavaa kivitaloa sekä puutalotonttien puita ja pensaita koskevia määräyksiä on tarkennettu.

Lautakunta hyväksyi luonnoksen siten muutettuna, että luonnoksesta poistetaan maanalainen pysäköinti ja Sairashuoneenkadun puoleinen B-talo, ja autopaikoitus toteutetaan pihalle. Uudisrakennuksen autopaikkamääräys on 1/140. Samalla pyritään säilyttämään pihan puusto.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Kähärin puistotie

Vaikutuksiltaan merkittävä asemakaavanmuutos laaditaan Pitkämäen kaupunginosaan Pitkämäenkadun ja Satakunnantien väliselle alueelle. Kaavanmuutoksella selvitetään mm. alueen liikenneverkon kehittämistarpeita ja läpiajoliikenteelle soveltuvan katuyhteyden toteuttamista Satakunnantien ja Pitkämäenkadun väliselle osuudelle.

Lautakunnalle ehdotettiin asemakaavanmuutoksen tavoitteiden hyväksymistä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman merkitsemistä tiedoksi. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen siten muutettuna, että kaavanmuutoksella selvitetään alueen liikenneverkon kehittämistarpeita. Tavoitteena on myös tutkia Satakunnantien ja Pitkämäenkadun välisen osuuden säilyttämistä puistona ja mahdollista pyöräily- ja kävelyväylää.

Vuoden 2019 päällystysohjelma

Vuoden 2019 päällystysohjelmassa on varattu katujen uudelleenpäällystämiseen kaksi miljoonaa euroa, ja erillisiin pieniin ja yllättäviin päällysteen korjausta vaativiin kohteisiin puoli miljoonaa euroa.

Päällystysohjelman mukaan tärkeimmät kohteet ovat Helsinginkatu, Martinsilta, Puistokatu, Pansiontie, Littoistentie, Myllyahde, Satakunnantie, Markulantie, Vähäheikkiläntie ja Uudenmaankatu väli Hippoksentie-Itäinen pitkäkatu. Päällystysohjelmassa on otettu huomioon nykyisen päällysten laatu ja sen vaikutus liikenteen sujumiseen ja turvallisuuteen.

Lautakunta hyväksyi päällystysohjelman kuitenkin siten, että jatkossa kerätyn ja kerättävän datan perusteella pyörä- ja kävelyväyliä kunnostetaan suunnitelmallisemmin.

Kokouksen esityslista