Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneratkaisun ensimmäisen toteutusvaiheesta päätetään kesän jälkeen. Kaupunginjohtaja Minna Arve esittää asian poistamista Turun kaupunginhallituksen 23.4. pidettävän kokouksen esityslistalta. Päätöksentekoon asian on tarkoitus palata elokuussa, kun saatavilla on täydennettyä informaatiota päätöksenteon tueksi.

- Olemme käynnistäneet erityisesti ratkaisun taloudellisia vaikutuksia koskevia selvityksiä. Sekä nyt päätöksenteossa olevan esittelyn että käydyn poliittisen keskustelun perusteella talouskokonaisuus tarvitsee täsmennystä, ja nyt ensimmäisten tulosten saamiseen on niin vähän aikaa, että ne on perusteltua huomioida jo päätöksenteon tässä vaiheessa, kaupunginjohtaja Minna Arve perustelee.

Turun raitiotien yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä on laadittu selvitys ”Turun kaupunkiraitiotien linjausvaihtoehtojen kiinteistötaloudellinen analyysi”. Selvitys on valmistunut vuonna 2014. Arvion valmistumisen jälkeen on laadittu merkittäviä kaupunkikehityssuunnitelmia, kuten kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupungin merkittävin kaupunkikehityshanke Turun Tiedepuisto. Uusi selvitys päivittää vanhentuneeseen toimintaympäristöön perustuvaa analyysiä.

- Asian mittaluokka ja merkitys on sama myös kesän jälkeen. Kyse on suuresta kaupunkikehitysratkaisusta, joka määrittää Turun kaupunkiseudun kehitystä vuosikymmenien päähän. Toivon mukaan pystymme nyt pienen lisäodotuksen jälkeen vastaamaan paremmin niihin kysymyksiin, joita päätöksentekijöillä ja kaupunkilaisilla hanketta koskien on, Arve jatkaa.

Turun kaupunginhallitukselle esitettiin helmikuussa, että joukkoliikenneratkaisun ensimmäisenä toteutusvaiheena käynnistetään hanke- ja toteutussuunnitelmat Tiedepuiston ja Raision linjoille raitiotietasoisesti, ja että Raision kaupungin ja valtion kanssa laaditaan aiesopimus jatkovalmistelun linjauksista ja rahoituksesta.

www.turku.fi/raitiotie