Digipore-hankkeeseen kuuluva pilottijakso alkaa 29.4. Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskuksen Valmennuspisteessä. Tavoitteena on löytää työelämän ulkopuolelle jääneet ITC-alan osaajat ja sitä kautta tuoda parannusta koodausalalla vallitsevaan työntekijäpulaan.

Mikä on 6aika?

  • 6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia.
  • Strategialla vastataan haasteisiin, joita kaupungistuminen tuo. Haluamme kehittää̈ kaupunkeja entistä̈ älykkäämmiksi ja vastata palveluilla kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin.
  • 6Aika-strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Hankkeen Kohderyhmään kuuluvat 18–29-vuotiaat nuoret, joilla osalla on alalta tutkinto, mutta tietotaito voi olla myös itse hankittua. Ideana on koulutuksen avulla tuoda osaaminen tämän hetken työelämävaatimusten tasolle ja näin työllistyä koulutuksen jälkeen. Digipore kuuluu 6Aika-hankkeisiin, tämän hankkeen vetovastuu on Turun kaupungilla.

Osallistujiksi on valikoitunut haastattelujen kautta kahdeksan nuorta, joista jokaiselle tehdään työsopimus kaupungin kanssa. Koulutus tapahtuu oppisopimuksella ja opettamisesta vastaa Turun ammatti-instituutti. Pilottijakson pituus on kahdeksan kuukautta. Turun ammatti-instituutin tieto- ja viestintätekniikan opettajat suunnittelevat ja toteuttavat ohjelmointikoulutuksen yhteistyössä Valmennuspisteen henkilökunnan kanssa täsmä-periaatteella.

- Tavoitteena on luoda työelämälähtöinen, henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen näkökulmasta rakennettu, koulutus opiskelijoille. Koulutus sisältää mahdollisuuden suorittaa tutkinnon osan tai osia osaamisen kehittymisen myötä, kertoo koulutuspäällikkö Riitta Mäki.

Reitti työelämään

Pilottikokeiluun osallistuvat hoitavat Turun kaupungin toimeksiantoja, joiden pääpaino on koodaamisessa ja ohjelmoinnissa.

- Suurennamme tässä jo oikeastaan seuraavaa koodareiden sukupolvea. Alalla on todella hyvät työllisyysnäkymät, eikä vapaita koodareita ole juurikaan työmarkkinoiden ulkopuolella. Ei ainakaan sellaisia, joilla olisi työelämään tarvittava valmiustila, kertoo projektipäällikkö Noora Orvasto

- ICT-maailmassa ei ole lainkaan epätavallista, että taidot ovat itse hankittuja, tai tutkinto on jo päässyt vanhentumaan. Tarjoamme tälle porukalle nyt hyvän mahdollisuuden löytää reitin kauttamme työelämään, Orvasto jatkaa.

Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskus, Työpiste,  palvelee alueen työelämää saattamalla yhteen työvoimapulaa potevat yritykset ja vastaavasti vailla työtä olevat nuoret ja aikuiset. Osaamisen kehittäminen ja ajan tasalle saattaminen alalla kuin alalla on tarpeen. Digipore-hankkeessa keskitytään ICT-alan osaamisen kehittämiseen. Nyt alkavaa koulutusyhteistyötä on tarkoitus jatkaa ja edelleen vielä kehittää.

 

Lisätietoja https://6aika.fi/digipore/.

Projektipäällikkö Noora Orvasto, noora.orvasto@turku.fi

Koulutuspäällikkö Riitta Mäki, riitta.maki@turku.fi