Lupaus innosta -hanke tarjoaa lasten liikunnan seuratoimijoille maksuttomia luentoja ja valmentajakoulutusta.

Hankkeen tarkoituksena on edistää kansallisesti tutkittuja lasten liikunnan laatutekijöitä turkulaisissa urheiluseuroissa, jotta lapset ja nuoret kiinnittyisivät nykyistä vahvemmin liikunnalliseen elämäntapaan. Lisäksi hankkeen kautta edistetään osallistavaa valmennus- ja ohjauskulttuuria kehittämällä toimintatapoja, levittämällä tietoa ja jakamalla osaamista seuratoimijoiden välillä. Hankkeessa halutaan lisätä seura- ja lajirajat ylittävää yhteistyötä. Hankkeen toinen kausi on käynnistynyt 1.3.2019.

Hankkeessa käytetään mentorointimallia, jossa seurojen mentorit sekä mentori-aktoriryhmät vahvistavat liikunnan laatutekijöitä käytännön seuraharjoituksissa. Mentoreille järjestettävästä kevyestä koulutusosuudesta ja mentori-aktoriryhmien koulutuksesta vastaa liikunnan aluejärjestö.

Laatutekijöihin perehdytään neljällä luennolla, jotka käynnistyvät syyskuussa 2019. Luentoja pitävät asiantuntijat Jyväskylän yliopistosta sekä kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksesta.

Miten haet mentoriksi?

Mentori on kokenut seuratoimija, jolla on halu jakaa omia valmennus- ja ohjauskokemuksiaan ja tietoa laatutekijöistä sekä samalla vahvistaa omaa osaamistaan. Mentorin rooli sopii esim. seuran juniorivalmennuspäällikölle tai henkilölle, joka vastaa lapsen polun vaiheesta.

Mentorille maksetaan hankekaudelta 500 euron korvaus, joka edellyttää luennoille ja koulutuksiin osallistumista sekä mentori-aktoriryhmien tapaamisten suunnittelua, keskustelun johtamista ja toimenpiteiden kokeilua käytännön harjoituksissa. Mentoriksi voi hakea 26.5. mennessä.

Katso video lasten liikunnan laatutekijöistä: