Ulkopuolisen tarkastajan antaman lausunnon mukaan Kauppatorilla tehtävillä suunnitelluilla rakennustoimenpiteillä ei ole vaikutusta työmaan ympäristöön, ja töitä on mahdollista jatkaa suunnitelmien mukaisesti.

Turun rakennusvalvonta on saanut ulkopuolisen tarkastajan lausunnon torialueella tehtävien töiden vaikutuksista lähialueen ympäristöön. Lausunnon mukaan suunnitelluilla rakennustoimenpiteillä ei ole vaikutusta työmaan ympäristöön, ja töitä on mahdollista jatkaa suunnitelmien mukaisesti. Rakennusvalvonta jatkaa myönnetyn rakennusluvan viranomaisvalvontaa normaalien käytäntöjen mukaisesti.

Turun kaupunki tekee päivittäin yhteistyötä toriparkkia toteuttavan yhtiön kanssa mm. työjärjestelyistä ja työnaikaisista kulkureiteistä. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan tarpeen vaatiessa.