Turun Historian museon sijoituspaikaksi esitetään Turun linnan lähellä olevaa, Aurajokeen rajoittuvaa aluetta. Se vapautuu rakentamiselle yhteisterminaalihankkeen toteutumisen jälkeen vuodesta 2026 alkaen. Asia jäi kaupunginhallituksen pöydälle 13.5. pidetyssä kokouksessa.

Historian museon toteuttamisesta päätettiin Turun kaupunginvaltuustossa osana Suomi100 -juhlapäätöstä huhtikuussa 2017. Historian museo tulee kertomaan tarinoita Turun ja Suomen historiasta elämyksellisesti uutta tekniikkaa hyödyntäen.

Alkuperäisen haun kautta museolle ehdotettiin 16 eri sijaintivaihtoehtoa, jonka jälkeen kaupunki käynnisti tilatarvesuunnittelunn. Sopivaa paikkaa etsittiin ehdotusten pohjalta kaupungin keskusta-alueelta ja sen lähituntumasta. Valmistelutyötä on alusta alkaen tehty laajasti yhdessä kaupunkilaisten ja sidosryhmien kanssa.

Jatkovalmistelussa ovat vaihtoehtoisina sijaintipaikkoina kaupunginhallituksen 4.6. tekemän päätöksen jälkeen olleet Turun linnan ympäristön alue, Ratapihan elämyskeskus ja Vanhakaupungin alue.

Kolme museon kokonaisuus houkuttaa kävijöitä

Linnanniemen alueella sijaitsevien laivaterminaalien yhdistyminen ja siirtyminen mahdollistavat tulevaisuudessa alueen kehittämisen ja kaupunkikeskustan käsite laajenee kohti merellisen sataman suuntaa.

Sataman ja Turun linnan ympäristön alueen kautta kulkee vuosittain lähes neljä miljoonaa matkustajaa. Alueella on jo entuudestaan kaksi museota; Turun linna ja Merikeskus Forum Marinum, joiden yhteenlaskettu kävijämäärä on vuositasolla noin 230 000 henkeä. Uuden museon kävijätavoitteita ajatellen alue vetää jo entuudestaan potentiaalisia kävijöitä ja on siten helposti kaupunkilaisten ja matkailijoiden löydettävissä.

Museon sijoittuminen alueelle mahdollistaisi lisäksi kolmen keskenään erilaisen museon kokonaisuuden. Sijainti mahdollistaisi yhteismarkkinoinnin, yhteisliput ja yhdessä tuotetut tapahtumat, joissa kuitenkin kukin kolmesta museosta säilyttäisi erityisluonteensa.

Alue on Turun kaupungin omistuksessa ja nykyisellään vuokrattuna Viking Linen laivaliikenteen tukialueeksi. Vuokrasopimus umpeutuu vuoden 2025 lopussa. Rakentamien olisi mahdollista käynnistää yhteisterminaalihankkeen toteutumisen jälkeen vuodesta 2026 lukien, mikä mahdollistaa hyvin museohankkeen valmistumisen kaupungin juhlavuodeksi 2029. 

Historian museon sijaintipäätöksen jälkeen käynnistyy varsinainen hankesuunnitteluprosessi, valitun sijainnin maankäytölliset toimenpiteet sekä mahdolliset idea- ja arkkitehtikilpailut.

Rahoitus Turku2029 -säätiöstä

Turku perusti osana kaupungin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden juhlapäätöstä vuonna 2017 myös Turku 2029 -säätiön, jonka tarkoituksena on edistää vapaa-ajan toimintaa sekä tapahtumia ja hankkeita, jotka lisäävät hyvinvointia ja vetovoimaa Turun alueella.

Säätiön peruspääoma on säätiötä perustettaessa 29 M€:a ja säätiö voi käyttää tehtäviensä toteuttamiseen vain pääoman tuottoa vuoteen 2027 saakka. Historian museo -hankkeen toteutussuunnitelman ja aikataulun varmistuessa hankkeen rahoitusta tullaan esittämään Turku 2029 -säätiön varoista.

Visiokuva: Arkkitehtitoimisto Sabelström

Kaupunginhallituksen esityslistan teksti

Turun historian museo