Virvoituksentie 3

AIKATAULU

Kilpailun ensimmäisen vaiheen kilpailuehdotuksia jätettiin määräaikaan (1.4.2019) mennessä 12 kpl. Päätös jatkokehitysvaiheeseen valittavista tahoista pyritään tekemään kesään 2019 mennessä. Jatkovalinnoista ja kilpailun etenemisestä tullaan tiedottamaan erikseen.

RAKENNUSHISTORIA

Turun kaupunki etsii yhtä tai useampaa kehityskumppania Virvoituksentie 3:n kilpailualueen kehittämiseksi. Kehityskumppanin haku toteutetaan kaksivaiheisella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.

Kilpailualueena on tontti 853-32-24-11, joka sijaitsee Luolavuoren kaupunginosassa noin 2 km:n etäisyydellä Kauppatorista kaakkoon. Alueen pinta-ala on noin 4,49 ja sen katuosoite on Virvoituksentie 3.

Alueella sijaitsee vuonna 1955 valmistunut entinen Luolavuoren vanhainkoti, jonka viimeiset vanhainkotiasukkaat muuttivat pois vuoden 2013 lopulla. Alue rakennuksineen on Turun kaupungin omistuksessa ja rakennusten tiloissa toimii nykyään vaihto-opiskelija-asuntola Retrodorm. Bruttoalaa alueen rakennuksilla on yhteensä noin 9.000 brm2. Tilat on vuokrattu vuoden 2020 loppuun saakka kansainvälisille vaihto-opiskelijoille. Kohteessa asuu myös jonkin verran tutkijoita. 

Ensimmäisessä vaiheessa kohteen kehittämisestä kiinnostuneita pyydettiin ilmoittautumaan vaadittujen suunnitelma- ja tarjousasiakirjojen kera. Toisessa vaiheessa neuvotteluja jatketaan yhden tai useamman ilmoittautuneen tahon kanssa.

Tavoitteena on löytää kilpailualueelle ja sen rakennuksille uusi omistaja tai omistajat sekä ympäristölliset ja muut lähtökohdat huomioiva suunnitelma. Suunnitelman edellytetään mahdollistavan sekä alueen korvaava ja/tai muu uudisrakentaminen että olemassa olevien rakennusten tai näiden osien saneeraus ja uudiskäyttö. Olemassa olevan arkkitehtuurin ominaispiirteitä sekä alueen paikallisesti merkittäviä maisema- ja luontoarvokohteita tulee varjella.

Kaupunki luovuttaa kilpailutusprosessin päätteeksi kohteen kehitettäväksi sille jatkoon valituista tarjoajista, joka on sitoutunut tontinluovutukseen ja toteutukseen yhdessä hyväksytyin ehdoin. Tarjoajalla edellytetään olevan  taloudelliset edellytykset ja resurssit kokonaisuuden toteuttamiseen sekä kyky parhaiten vastata kaupungin ja kilpailuohjelman asettamiin vaatimuksiin sekä odotuksiin.

Koko kilpailutusprosessin ajan rinnalla valmisteltava alueen asemakaavaluonnos laaditaan valmiiksi voittajaksi valitun kehityskumppanin tai -kumppaneiden kanssa prosessissa syntyneitä tuloksia hyödyntäen.

Tarkemmat tiedot kilpailusta löytyvät alta kohdasta Kilpailumateriaali.

Lisätietoja kilpailusta antaa:

Maankäyttöinsinööri Tuomas Lindholm
Kaupunkiympäristötoimiala
tuomas.lindholm@turku.fi


KILPAILUMATERIAALI