Turku Seas 2020

Turku Seas 2020 on alueellinen meri- ja metalliteollisuuden kilpailukykyohjelma, joka vastaa kansallisiin strategisiin linjauksiin, osoittaa vahvan alueellisen ja kansallisen yhteistyön hengen, perustuu asiantuntemukseen ja tarjoaa ratkaisuja.

Turku Seas 2020 täydentää omalta osaltaan työ- ja elinkeinoministeriön Meriteollisuus 2020 –kilpailukykytyöryhmän työtä. Samalla se asemoi Turun seudun ja Lounais-Suomen osaamisen osaksi muita kansallisia, meriteollisuuden tulevaisuutta linjaavia suunnitelmia ja hankkeita.

Turku on valmis jatkamaan meriteollisuuden kehittämisen kansallista koordinaatiotehtävää Innovatiiviset kaupungit eli INKA-ohjelmassa. Turun INKA-hakemuksen yhtenä teemana Uudistuva teollisuus yhdistää myös osaltaan meriteollisuuden sekä cleantechin osaamista ja toimialojen välistä yhteistyötä.

Turku Seas 2020 -kilpailukykyohjelma listaa 26 konkreettista hanketta, joiden avulla kansallisiin ja kansainvälisiin tavoitteisiin päästään.

Tutustu myös uutiseen: Meriosaamista on kehitetty – nyt tarvitaan one for the road -ajattelua

Kaupunginosa/Alue: