Hankkeet

Kaupunkien kehittämisen kolme painopistettä

6Aika-strategiassa on kolme painopistealuetta:

  • avoimet innovaatioalustat,
  • avoin data ja rajapinnat sekä
  • avoin osallisuus ja asiakkuus.

Kullakin painopistealueella on käynnissä kuutoskaupunkeja yhdistävä kärkihanke. Lisäksi käynnissä on lukuisia pilotti- ja kokeiluhankkeita, joissa testataan ja kehitetään edelleen samoja teemoja ja sisältöjä.

Asiasanat: