Avoimet innovaatioalustat

Pähkinänkuoressa

  • Päätoteuttaja: Oulun kaupunki
  • Aika: 2/2015–1/2018
  • Kokonaisbudjetti: 12 400 000 €
  • Sivusto: www.citybusiness.fi

Kärkihanke

Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeessa kuutoskaupungit yhdistävät omat innovaatio- ja kehitysympäristönsä avoimien innovaatioalustojen verkostoksi. Tavoitteena on vahvistaa Suomen kilpailukykyä synnyttämällä palvelusektorille uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Kärkihankkeessa rakennettava avoimien innovaatio- alustojen kansallinen verkosto tarjoaa yrityksille, tutkimusorganisaatioille ja muille kohderyhmille “yhden luukun” -periaatteella toimivan tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden kehitysympäristön. Samalla kaupunkien toimintamallia muutetaan palveluntuottajasta kohti innovatiivisten palveluiden mahdollistajaa.

Osatoteutus

Turun kaupungin osatoteutuksessa kehitetään Business Lab -toimintamallia, kaupunkisuunnittelua ja uuden kaupunginosan, Skanssin, innovatiivista toteutusta, vierailu- ja innovaatiokeskustoimintaa, tietojohtamista ja kaupunkialgoritmia sekä innovatiivista hankintatoimea. Näillä toimenpiteillä pyritään synnyttämään innovaatioita ja kasvattamaan yritysten liiketoimintaa.

Turku Science Park Oy keskittyy hankintayksiköiden ja yritysten välisen markkinavuoropuhelun tehostamiseen ja toimintamallin kehittämiseen, konkreettisten hankintatapausten kautta.

Lisätietoa

Kehittämispäällikkö Aino Ukkola
aino.ukkola@turkusciencepark.com