Avoin data ja rajapinnat

Pähkinänkuoressa

  • Päätoteuttaja: Tampere
  • Aika: 7/2014-12/2017
  • Kokonaisbudjetti: 8 100 000€
  • Sivusto: www.databusiness.fi

Kärkihanke

Kärkihankkeessa kuutoskaupungit avaavat tieto- varantojaan avoimeksi dataksi yhteisiä toimintamalleja kehittäen ja noudattaen. Datan avaaminen ja hyödyntäminen luo innovaatioita ja liiketoimintaa, kun yritykset ja kehittäjät voivat käyttää dataa uusien palvelujen raaka-aineena. Avoin data tarjoaa pääsyn julkiseen tietoon, jonka hyödyntäminen on aikaisempaa helpompaa. Tavoitteena on tehdä datan avaamisesta luonteva osa kaupunkien normaalia toimintaa, jolloin kaupungit mahdollistavat aiempaa paremmin datapohjaisten palveluiden ja liiketoiminnan synnyn myös hankkeen jälkeen.

Osatoteutus

Turussa osatoteutus liittää avoimen datan tuotannon luontevaksi osaksi kaupungin palvelutarjoomaa. Yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton Lounaistiedon ja Turku Science Park Oy:n kanssa informoidaan ja konsultoidaan yrityksiä avoimen datan luomista mahdollisuuksista ja kehitetään alueelle avoimen datan toimijoiden ekosysteemiä. Kaupungin henkilöstöä perehdytetään avoimen datan maailmaan antamalla koulutusta ja tarjoamalla keskitettyä tukea datan avaamisessa.

Turku Science Parkin rooli on elinkeinoelämän ja yritysten kehittämisessä: alueellisen kehittäjäyhteistyön koordinointi ja yhteisön osallistaminen, tapahtumien järjestäminen sekä toiminta datan avaajien ja kehittäjäyhteisön välillä. Tarkoituksena on lisätä yritysten kiinnostusta avointa dataa kohtaan, mikä mahdollistaa uusien sovellusten ja palveluiden syntymisen.

Lounaispaikka vastaa Turun alueen avoimen datan jakelukanavan kehityksestä ja kerää alueellisesti avoimia aineistoja koko Lounais-Suomen alueelta. Tavoitteena on vakiinnuttaa avoimen datan clearing house -toiminto osaksi Lounaistieto-aluetietopalvelua sekä sen ympärille rakentuva datan tuottajista ja hyödyntäjistä koostuva avoimen datan verkosto.

Lisätietoja

Tarja Vuorinen