Avoin osallisuus ja asiakkuus

Pähkinänkuoressa

Kärkihanke

Kärkihanke vahvistaa elinkeinoelämän sekä tutkimus- ja kehittämisyhteisöjen roolia palveluekosysteemissä. Tavoitteena on asiakaslähtöisyyden lisääminen, uudenlaisten markkinoiden mahdollistaminen, palveluiden vaikuttavuuden parantaminen, tuottavuuden kasvattaminen ja kilpailukyvyn vahvistaminen.Tuloksena syntyy uudenlainen malli, jossa yritykset, kaupunki, kolmas sektori sekä tutkimus- ja kehitysyksiköt kehittävät yhdessä uudenlaisia palvelukokonaisuuksia ja -innovaatioita. Kehittämis- kumppanuuksien kautta syntyy uusia asiantuntijapalveluiden ja asiakkuuksien mahdollisuuksia niin yrityksille kuin tutkimus- ja kehittämisyhteisöille. Hankkeessa tapahtuva kehittämistyö toteutetaan työpaketteina, jotka noudattavat teemoja: oikeat palvelut, oikeille asiakkaille, oikeilla tavoilla.

Osatoteutus

Turun kaupungin osatoteutuksen tavoitteena on parantaa palveluntuottajien tarjoamien palveluiden kysyntää ja saavutettavuutta, helpottaa uusien yrittäjien markkinoille tuloa, sekä pyrkiä vastaamaan monikanavaisesti kuntalaisten tarpeisiin.

Turun ammattikorkeakoulun SELKO-osatoteutuksessa kehitetään Turun seudulle monituottajuuteen pohjautuva ja käyttäjälähtöinen yrityspalvelujen toimintamalli. Työssä hyödynnetään muotoiluajatteluun pohjautuvaa osallistavaa kehittämistä. Lisäksi SELKO-osatoteutuksen tavoitteena on, että yritykset ja organisaatiot saavat uusia asiakasymmärryksen työkaluja ja oppivat soveltamaan palvelumuotoilun menetelmiä. Yrityspalvelukokonaisuudessa ovat mukana sekä julkiset että yksityiset yrityspalvelut.


Lisätietoa

Outi Laikko