ILPO - Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut

6Aika: ILPO - Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeen tavoitteena on tukea kaupunkeja niiden kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

ILPO-hanke tuo yritysten arvoketjut ja kiertotalouskeskukset mukaan yhteiseen ilmastotyöhön, johon tarvitaan yhteiskunnan kaikkia toimijoita. Tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään uusia vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja, luoda malli yritysalueen hiilitiekartasta sekä luoda kansainvälisesti kiinnostava referenssikohde ilmastopositiivisesta yritysalueesta.

Yrityksissä ja teollisuusalueilla on vauhditettava uusien älykkäiden ja hiilineutraalien toimintamallien kokeilemista ja pilotointia, jotta arvoketjuista saadaan tehokkaampia ja löydetään uusia tapoja hyödyntää materiaalivirtoja. Hanke tähtää positiiviseen ilmastovaikutukseen eli erilaisten yritysalueiden ja materiaalien arvoketjujen negatiivisiin nettopäästöihin. Ilmastopositiivisuuden tavoite on vielä hiilineutraalisuustavoitteita kunnianhimoisempi, ja yhdistettynä kiertotalouden toimenpiteisiin se synnyttää toimintamalleja, joilla on potentiaalia lisätä yritysten kilpailukykyä ja alueiden vetovoimaisuutta.

Turun alueelta mukana hankkeessa on Turun kaupunki (hankkeen päätoteuttaja) sekä Lounais-Suomen jätehuolto Oy. Topinpuiston kiertotalouskeskus toimii hankkeessa pilottialustana, jossa määritellään alueen ja yritysten ilmastopositiiviuuteen vaikuttavat haasteet sekä etsitään haasteisiin ratkaisut kokeilupalveluhankinnoilla ja kiertotaloussparrauksella.

Hankkeen tuloksena on:

 • Luotu skaalattavissa ja kopioitavissa oleva ilmastopositiivisuuden laskentamalli yritysalueille, arvoketjuille ja investoinneille sekä toteutettu hiilitaseiden laskenta esimerkkialueille
 • Luotu paikallisten päästökompensaatioiden liiketoiminta-/yhteistyömalli
 • Edistetty ilmastopositiivisia liiketoimintamalleja
 • Kartoitettu toimenpiteitä ja toteutettu kokeiluja päästöjen pienentämiseksi eri aloilla
 • Pilotoitu hiilitiekarttaa Topinpuiston kiertotalousverkostossa ja kehitetty sekä kansallisesti että kansainvälisesti skaalattava hiilitiekarttamalli
 • Luotu ilmastopositiivisen yritysalueen malli

Pähkinänkuoressa

 • Aika: 4/2020-3/2022
 • Hankkeessa mukana: Turun kaupunki (päätoteuttaja), Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy, Tampereen korkeakoulusäätiö sr (Tampereen yliopisto), Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Vantaan kaupunki
 • Koko budjetti: n. 1 miljoona euroa
 • Yhteyshenkilö Turun kaupungilla: projektipäällikkö Outi Laikko
 • Hankkeen verkkosivut:  osana sivustoa www.circhubs.fi
Asiasanat: