KIEPPI – Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli

KIEPPI, Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli -hankkeen tavoitteena on kehittää Espoon Kerasta, Tampereen Hiedanrannasta ja Turun Tiedepuistosta kestäviä kaupunginosia, joihin syntyy uutta kierto- ja jakamistalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. Hankkeessa tuotetaan hiilineutraalin kaupunginosan alustamalli, jossa kaupunkien kasvun tarvitsemat materiaalivirrat kiertävät mahdollisimman suljetusti ja resurssiviisaasti. Hankkeessa kehitetään ja kootaan yhteen uusia kiertotalouden ratkaisuja, jotka tukevat kohteena olevien kaupunginosien kehittymistä kestäviksi ja houkutteleviksi.

KIEPPI-hankkeessa kehitetään kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli, joka määrittelee kaupungin, kaupunkilaisten, yritysten ja tutkimuksen väliselle yhteistyölle perustuvat toimintatavat kiertotalouden toteuttamiseksi infran ja palvelujen suunnittelussa ja rakentamisessa valituissa kaupunginosissa.

KIEPPI rakentuu kolmesta peräkkäisestä vaiheesta, jotka toistuvat molempina hankkeen toteutusvuosina. Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli rakentuu kaikissa vaiheissa. Ensimmäisessä vaiheessa kumppanuusmalliin haetaan kehittämiskumppanuutta. Tämä tapahtuu kutsumalla yritykset, tutkimuslaitokset ja kansalaiset kehittämään kaupunginosaa yhdessä kaupungin kanssa.

Pähkinänkuoressa

Aika:
1.8.2019-30.6.2021

Järjestäjä Turussa:
Turku Science Park Oy

Hankkeessa mukana myös:
Tampereen ja Espoon kaupungit

Koko budjetti:
1 370 974€

Projektipäällikkö:
Aino Ukkola
Turku Science Park
aino.ukkola(a)turkubusinessregion.com
p. +358 44 907 5200

Hankkeen www-sivut 6aika.fi/project/kieppi-kestavien-kaupunginosien-kumppanuusmalli/