Opastamisen ekosysteemi

Pähkinänkuoressa

Aika:
9/2017-8/2019

Järjestäjä Turussa:
Turku Science Park Oy (koordinaatio), Turun kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeessa mukana myös:
Helsingin - ja Tampereen kaupungit

Koko budjetti:
2,551,393€

Projektipäällikkö:
Elina Malén
Turku Science Park
elina.malen(at)businessturku.fi
p. 0400 74830

Projektipäällikkö:
Riikka Niemelä
Turun kaupunki
riikka.niemela(at)turku.fi
p. 040 1923469

Hankekoordinaattori:
Miia Alhanen
Turun kaupunki
miia.alhanen(at)turku.fi
p 050 5590671

Hankkeen www-sivut https://itsasign.fi/

Opastaminen on keskeinen osa toimivaa ja viihtyisää kaupunkiympäristöä. Ihmisten tehokkaampi opastaminen ja ohjaaminen kaupunkialueilla omien tarpeiden, mieltymysten sekä käyttäjä- ja kuluttajaprofiilien perusteella parantaa palveluyritysten ja kulttuurilaitosten tarjonnan näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Toisaalta liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta turvallisuuteen sekä suuriin tapahtumiin ja väkijoukkojen ohjaamiseen liittyvä infrastruktuuri ja sen päälle rakennettavat ratkaisut muodostavat mielenkiintoisen ekosysteemin, jolla on nopeasti kehittyvät ja kasvavat globaalit markkinat.

6Aika-hanke Opastamisen ekosysteemi on EAKR-rahoitteinen kaksivuotinen hanke. Siinä on määritelty kaksi toisiinsa nivoutuvaa tarvekokonaisuutta. Ne ovat opastaminen normaalitilanteessa sekä suurten väkijoukkojen opastaminen. Hanke lähestyy kokonaisuuksia sekä kaupunkien, että yritysten näkökulmasta. Kaupunkien tulee luoda selkeät suunnitelmat opastamisen kehittämiselle ja hallinnoinnille sekä avata rajapintojaan yritysten käyttöön. Opastamiseen liittyvät haasteet ja ongelmat tulee avata yrityksille, jotta nämä voivat kehittää niihin ratkaisuja. Tämän yhteistyön mahdollistamiseksi hanke suunnittelee ja kehittää innovaatioalustan.

Hankkeen tuloksena on opastamisen ekosysteemi, jossa Helsinki, Tampere ja Turku kehittävät opastamistaan yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa jaetun innovaatioalustana kautta. 

 

 

 

Pähkinänkuoressa

Aika:
9/2017-8/2019

Järjestäjä Turussa:
Turku Science Park Oy (koordinaatio), Turun kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeessa mukana myös:
Helsingin - ja Tampereen kaupungit

Koko budjetti:
2,551,393€

Projektipäällikkö:
Elina Malén
Turku Science Park
elina.malen(at)businessturku.fi
p. 0400 74830

Projektipäällikkö:
Riikka Niemelä
Turun kaupunki
riikka.niemela(at)turku.fi
p. 040 1923469

Hankekoordinaattori:
Miia Alhanen
Turun kaupunki
miia.alhanen(at)turku.fi
p 050 5590671

Hankkeen www-sivut https://itsasign.fi/